Het jaar is nog maar net begonnen

Het jaar is nog maar net begonnen

… of we zijn al geconfronteerd met de vonkenregen tijdens het vreugdevuur in de nieuwsjaarsnacht in Scheveningen. Het moet vreselijk beangstigend zijn geweest om daarin te staan. Wat zullen ook alle betrokken organisaties en verantwoordelijken enorm zijn geschrokken....
Evenementen; een gegronde keuze

Evenementen; een gegronde keuze

Een blog van Rik Voogt, Event Safety Institute Veel gemeenten hanteren criteria bij het toetsen van de wenselijkheid van een evenementen naast de weigeringsgronden van de APV. Wanneer aanvullende criteria een rol spelen bij de besluitvorming over het toestaan van een...
Bouwsels en bouwwerken, wat als ze samenkomen?

Bouwsels en bouwwerken, wat als ze samenkomen?

Marco van der Schaft, Event Safety Institute Met de invoering van het Besluit Brandveilig Gebruik Overige Plaatsen (BGBOP) per 1 januari 2018 kennen we in Nederland een nieuw begrip voor een constructie van enige omvang. Waar we vóór de invoering van Besluit BGBOP...
Naar een Veiligheidsadviesgroep

Naar een Veiligheidsadviesgroep

Syan Schaap, Event Safety Institute Vrijwel iedere gemeente heeft het: een overleg gericht op het bespreken van de vergunningaanvragen van evenementen. Omdat dit overleg bij verschillende gemeenten zo veelvormig is qua doelstelling, samenstelling en periodiciteit,...
Aanpak evenementenveiligheid: visie op vooruitgang

Aanpak evenementenveiligheid: visie op vooruitgang

Een blog van Syan Schaap, Event Safety Institute Zeven jaar na het verschijnen van de landelijke handreiking evenementenveiligheid is de herziene versie verschenen. Een goed moment om door te pakken. Gemeenten en hun adviserende partners zien ruimte voor diverse...
Vol is vol, en dan?

Vol is vol, en dan?

Een blog van Tom Bindels, Event Safety Institute Om het maximale aantal bezoekers bij vrij toegankelijk publieksevenementen in een binnenstad te reguleren worden regelmatig evenemententerreinen afgesloten op basis van een inschatting van de drukte. Maar wat gebeurt er...