Ons netwerk

ESI werkt samen met diverse partijen om de veiligheid op evenementen te verbeteren. Door deze samenwerking kunnen wij soms nog beter aansluiten op jouw behoeften.


22-06-2020 DNWS organiseert webinar over gastvrije en veilige (winkel) gebieden | Vakcentrum

Platform De Nieuwe Winkelstraat (DNWS)

DNWS is opgericht in 2014 naar aanleiding van het onderzoeksprogramma Shopping 2020, dat draaide om de vraag hoe de consument in 2020 shopt en hoe daar succesvol op ingespeeld kan worden. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek en de opgedane ervaringen nadien, helpt DNWS betrokken partijen –o.a. overheid, ondernemers, vastgoedpartijen en straatmanagers- om kansen te benutten en hun eigen winkelgebied toekomstbestendig te maken. DNWS verzamelt kennis, stimuleert innovatie, initieert innovatieve pilots, participeert in onderzoeksprojecten, laat experts aan het woord, brengt nieuws en gaat op zoek naar inspirerende cases. DNWS is toegespitst op het realiseren van succesvolle kruisbestuivingen tussen de fysieke wereld en de online wereld, aangezien de grenzen tussen deze werelden steeds meer vervagen.

ESI is sinds oktober 2020 als kennispartner aan Platform De Nieuwe Winkelstraat verbonden. Dit houdt in dat ESI de leden van het platform kan bijstaan met vraagstukken op het gebied van ruimtelijke inrichting en samenwerking in de aanpak van bezoekersmanagement. DNWS kan door de samenwerking met ESI haar leden een kennispartner bieden die met zorg is geselecteerd op basis van bewezen resultaat.

Meer informatie over de DNWS: www.platformdenieuwewinkelstraat.nl


Logo Coalitie voor Inclusie

Coalitie voor inclusie

De aanwezigheid van mensen met een beperking bij festivals zorgt vaak voor vragen van zowel de organisator als de persoon in kwestie. Het verbeteren van toegankelijkheid bij festivals vraagt om kennis en samenwerking. Met die insteek is het themanetwerk ‘Festivals en Evenementen’ van de Coalitie voor Inclusie ontstaan. De Coalitie voor Inclusie bestaat uit (ervarings)deskundige en organisaties uit de evenementenbranche die samen werken aan een inclusieve samenleving. De leden van de Coalitie van Inclusie denken samen op een constructieve wijze na hoe iedereen gelijkwaardig een festival of ander evenement kan beleven.

Het Event Safety Institute heeft zich aangesloten bij dit initiatief om inclusiviteit en veiligheid op een duurzame wijze aan elkaar te verbinden. ESI deelt haar ervaringen in het netwerk en gebruikt de kennis en inzichten uit het themanetwerk in haar advies en opleidingen. Daarnaast is in samenwerking met het netwerk de Routekaart toegankelijke festivals ontworpen. Deze kun je downloaden via de website van het themanetwerk.

Lees meer over onze deelname aan de Coalitie van Inclusie of bezoek voor meer informatie de webiste: https://coalitievoorinclusie.nl/festivals-voor-iedereen/


Evenementenhelpdesk

Je bent zelf geen professionele evenementenorganisator maar wilt wel een geslaagd en veilig evenement organiseren. Hoe pak je dat aan? Wat moet je regelen? Wat is je stappenplan? Heb je een vergunning nodig? Welk risico loop je? Hoe maak je een veiligheidsplan? Hoe zorg je dat je de mensen, materialen en middelen goed organiseert? De Evenementenhelpdesk biedt de antwoorden en helpt vrijwillige organisatoren van evenementen op weg. En allemaal gratis.

ESI voedt de Evenementenhelpdesk met informatie en praktische tips over veiligheid en vergunningen. Samen met de Evenementenhelpdesk kunnen wij onder meer workshops verzorgen, maar ook gericht adviseren over de veiligheid als dat nodig is. Vraag hiervoor eens een vrijblijvende offerte aan.

Meer informatie over de Evenementenhelpdesk: www.evenementenhelpdesk.nl


Wil je meer weten over ESI of ons netwerk? Neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar info@esi.email.