Kennis en inzicht leiden tot het beste advies

 

Toegankelijkheid evenementen

Mensen met een beperking bezoeken ook evenementen en dat vraagt om aandacht vanuit de gemeente of organisator. Als een evenement niet toegankelijk (genoeg) is zorgt dat snel voor ontevreden bezoekers met een beperking. Wij hebben de kennis in huis van toegankelijkheid voor mensen met een fysieke, visuele, auditieve en/of mentale beperking.

Vanuit het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (VN-Verdrag Handicap), dat in 2016 geratificeerd is, stimuleren de VNG, Ieder(In) en de Koepel van Adviesraden Sociaal Domein dat mensen met een beperking volwaardig mee kunnen doen aan de samenleving. Zij vragen alle gemeenten een plan te maken waarin staat hoe de gemeente het VN-verdrag Handicap in de eigen lokale setting gaat uitvoeren. Dit wordt de ‘Lokale Inclusie Agenda’ genoemd. Bij het verdrag hoort een amendement dat aangeeft dat de grondslagen toegankelijkheid, gelijkheid, doeltreffendheid en zelfstandigheid centraal staan. Het is de bedoeling dat gemeenten in nieuwe beleidsstukken op alle beleidsterreinen (wonen, werken en vrije tijd) de grondslagen meeneemt, zodat mensen met een beperking volwaardig mee kunnen doen aan de samenleving.

Voor gemeenten, (festival) organisatoren, evenementenlocatiehouders is het goed om na te denken of iedereen op jouw evenementen kan deelnemen. Hierbij kan een onafhankelijk expert met kennis van evenementenorganisatie en toegankelijkheid een voordeel bieden.

Ons aanbod van diensten op het gebied van toegankelijkheid bij evenementen (niet uitputtend):

  • Advies op het gebied van beleid, toegankelijkheid bij festivals en toegankelijkheid bij congreslocaties;
  • Advies op beleidstukken over toegankelijkheid;
  • Ondersteuning bij de uitvoering van het advies;
  • Certificering op het gebied van toegankelijkheid;
  • Workshops (ook incompany);
  • Lezingen, workshops en panelbijdrage.

 

Beleidsadvies toegankelijkheid

Wil je jouw locatie of festivalterrein aanpassen en beter toegankelijkheid maken? Wil je toegankelijkheid opnemen als kernwaarde in gemeentelijke locatieprofielen? Of wil je de toegankelijkheid van evenementen en locaties gericht bevorderen op grond van objectieve criteria? Wij kunnen jou voorzien van advies op alle beleidsterreinen zoals toegankelijkheid bij wonen, werken en vrije tijd.

Heb je een vraag of wil je meer informatie? Neem gerust contact op of bel naar 085 401 81 22.

In contact met ESI

Heb je vragen of wil je meer informatie?

Je kunt bellen naar ESI op 085 - 401 8122. Wil je dat een adviseur van ESI contact met je opneemt? Laat dan hieronder jouw gegevens achter.