Advies brandveiligheid evenementen

Sinds de inwerkingtreding van het Besluit BGBOP op 1 januari 2018, is de organisator van een evenement nog meer zelf verantwoordelijk voor het waarborgen van de brandveiligheid op zijn evenement. Dit begint bij het aanleveren van situatietekeningen en plattegronden die aan de nieuwe wettelijke eisen voldoen, maar hij moet de regels uit het Besluit ook zelf kunnen toepassen bij de planvorming en uitvoering van zijn evenement. Tijdens het vergunningenproces of zelfs tijdens het toezicht op evenementen kan er discussie ontstaat over technische zaken als brandoverslag, brandcompartimenten, vuurlastbepaling en gasopslag. De interpretatie van regels is soms lastig, waardoor de gemeente, de brandweer en de organisator er niet altijd eenvoudig samen uitkomen.

Specialisme brandveiligheid

ESI heeft specialistische expertise in huis om niet alleen de regels uit wetgeving op een correcte manier te interpreteren en toe te passen, maar ook om risicogericht naar de brandveiligheidsvoorzieningen op een evenement te kijken. Dit houdt in dat bij het bepalen van de benodigde maatregelen het risico centraal wordt gesteld, en niet de regel die erop van toepassing is.

Wat kunnen we voor je doen?

Je kan bij ons terecht met al je vragen en dilemma’s op het gebied van brandveiligheid, of het evenement nu in een bouwwerk of buiten op een plein of in een tent plaatsvindt. Onze belangrijkste pijlers zijn de volgende.

  • Analyse brandveiligheid drukke plaatsen: hoe wordt brandveiligheid in brede zin gewaarborgd voor onder meer winkel- en uitgaangsgebieden en toeristische trekpleisters in de gemeente?
  • Advies veiligheid van evenementen in gebouwen: borging van de vergunningverlening en advies over brandveiligheidsvoorzieningen versus publieksstromen
  • Advies gelijkwaardigheid: advies over- of beoordeling van maatwerkoplossingen om een gelijkwaardig niveau van brandveiligheid te bereiken
  • Toezicht en controle: expertondersteuning van het gemeentelijke toezicht, voor en tijdens evenementen, controle van het functioneren van brandveiligheidsmaatregelen

Heb je een vraag of wil je meer informatie? Neem gerust contact op of bel naar 085 401 81 22.