The next level in event safety

Safety Management

Waarborgen van de publieke veiligheid op evenementen.

 

 

Onze vakgebieden

ESI is op verschillende vakgebieden binnen de evenementenveiligheid actief. Lees hier alles over de verschillende expertises.

Crisis Management

Effectief reageren op calamiteiten door publiek-private samenwerking.

Security Management

Voorkomen van- en optreden tegen moedwillige verstoringen.

Crowd Management

Sturen op het veilig verzamelen en verplaatsen van menigten.

Mobility Management

In goede banen leiden van verkeers- en vervoersstromen rond een evenement.