Blogs evenementenveiligheid

Risicocommunicatie bij dancefestivals kan nog meer bereiken

Risicocommunicatie bij dancefestivals kan nog meer bereiken

Goede preventieve communicatie kan veel bijdrage aan de veiligheid op evenementen. Maar welke informatie over risico’s wensen bezoekers te ontvangen? Paul Scheefhals onderzocht voor zijn Bachelor IVK aan de HU de wenselijke vorm en inhoud van risicocommunicatie op dance-festivals.

Lees meer
Evenementen; een gegronde keuze

Evenementen; een gegronde keuze

Wanneer meer criteria dan die van de APV een rol spelen bij de besluitvorming over het toestaan van een evenement, is de verwijzing naar gemeentelijk beleid vaak niet genoeg. De evenementenverordening kan dan het geëigende instrument zijn om zorgvuldige besluitvorming te borgen, zo betoogt Rik Voogt.

Lees meer
Bouwsels en bouwwerken, wat als ze samenkomen?

Bouwsels en bouwwerken, wat als ze samenkomen?

Bouwsels en bouwwerken kennen in ons land ieder een eigen juridisch kader. Maar wat als bouwwerk en bouwsel samenkomen? ESI-adviseur Marco van der Schaft bespreekt de juridische benadering en de praktische mogelijkheden om hiermee om te gaan.

Lees meer
Naar een Veiligheidsadviesgroep

Naar een Veiligheidsadviesgroep

Syan Schaap, Event Safety Institute Vrijwel iedere gemeente heeft het: een overleg gericht op het bespreken van de vergunningaanvragen van evenementen. Omdat dit overleg bij verschillende gemeenten zo veelvormig is qua doelstelling, samenstelling en periodiciteit,...

Lees meer
Aanpak evenementenveiligheid: visie op vooruitgang

Aanpak evenementenveiligheid: visie op vooruitgang

Een blog van Syan Schaap, Event Safety Institute Zeven jaar na het verschijnen van de landelijke handreiking evenementenveiligheid is de herziene versie verschenen. Een goed moment om door te pakken. Gemeenten en hun adviserende partners zien ruimte voor diverse...

Lees meer
Vol is vol, en dan?

Vol is vol, en dan?

Wat doe je als een vrij toegankelijk evenement vol is? ESI-adviseur Tom Bindels legt in zijn blog uit welke mogelijkheden er zijn om de situatie in goede banen te leiden.

Lees meer
Leren van veel voorkomende missers in mobiliteitsplanning

Leren van veel voorkomende missers in mobiliteitsplanning

Blog van Janno Brinkhuis, adviseur bij CrowdProfessionals en trainer bij ESI Geen evenement ontkomt tegenwoordig meer aan maatregelen om de vervoersstromen in goede banen te leiden. Het inzetten van parkeerplaatsen, fietsenstallingen en pendelbusdiensten is gemeengoed...

Lees meer

Altijd het laatste nieuws?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!