Kennis en inzicht leiden tot het beste advies

 

Beleidsonderzoek

Een beleidsonderzoek geeft u inzicht in de raakvlakken op betrokken beleidsvelden en legt de basis voor een verantwoorde (her)verdeling van álle betrokken verantwoordelijkheden. Het levert u concrete bouwstenen voor lokaal actueel integraal evenementenbeleid afgestemd op de landelijke visie en ontwikkelingen. Het vormt daarmee de opmaat naar een transparant interactief, veiligheidskritisch en risicogericht, proces. Alle betrokken partijen worden daarmee in staat gesteld de hen toebedeelde rol optimaal te kunnen vervullen.

Wij helpen u graag een stap vooruit met beleidsonderzoek dat is toegespitst op de situatie binnen uw gemeente. Het uitgangspunt daarbij is maatwerk in de lokale bestuurshuishouding. Vanuit onze expertise betrekken we daarin alle juridische, bestuurskundige en beleidspolitieke aspecten. Mogelijke aandachtspunten tijdens een beleidsonderzoek (niet uitputtend):

  • Strategische visie in relatie tot de stedelijke ambitie
  • Identificatie van raakvlakken in beleid en uitvoering
  • Balans in ambities, beleid en veiligheid
  • Beleidsmatige borging van reputatie- en beleidsversterkende elementen
  • Consistente samenwerking en transparante besluitvorming
  • Beleidsmatige borging van veiligheidsaspecten in een integraal proces
  • Omgevingsgerichte belangen in het vergunningenproces
  • Keuzes op het gebied van toezicht en handhaving bij evenementen

Voorbereiding

Een beleidsonderzoek start met een intakegesprek. In dit gesprek worden doelstelling en reikwijdte van het onderzoek nader geconcretiseerd. Hierna doet ESI een op maat gesneden voorstel voor de aanpak.

Uitvoering

Een beleidsadviseur van ESI voert na de deskstudie een aantal gesprekken met de bij het dossier betrokkenen op de diverse beleidsvelden. Hierbij wordt met name ingezoomd op de in de uitvoeringspraktijk ervaren dilemma’s en knelpunten. Hierna wordt een rapport van bevindingen opgesteld waarin aan de doelstelling van het onderzoek gerelateerde aanbevelingen zijn opgenomen. Indien gewenst kan ESI aanschuiven bij de presentatie, om duiding te geven aan de bevindingen en om mee te denken over de mogelijkheden de aanbevelingen te vertalen naar effectieve verbeteringen.

 

Heeft u een vraag of wilt u in contact komen met een van onze adviseurs? Neem gerust contact op of bel naar 085 401 81 22.

 

In contact met ESI

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

U kunt bellen naar ESI op 085 - 401 8122. Wilt u dat een adviseur van ESI contact met u opneemt? Laat dan hieronder uw gegevens achter.