Kennis en inzicht leiden tot het beste advies

 

Beleidsontwikkeling

Kenmerkend voor het lokale evenementendossier is de betrokkenheid van diverse beleidsvelden en bestuurlijke portefeuilles. In dit licht is de procedure tot vergunningverlening een van de schakels in het volledige proces evenementen te stimuleren, te faciliteren en te reguleren. In de uiteindelijke vergunningverlening komen alle lokale keuzes op het vlak van ambitie, omgevingsfactoren en veiligheidsbeleid bijeen.

Een consistente bestuurspraktijk verlangt transparantie in die keuzes en eenduidigheid in besluiten en informatievoorziening. De basis daarvoor ligt in een integraal evenementenbeleid waarin visie, ambitie, proces verantwoordelijkheden en (on)mogelijkheden aan belanghebbenden kenbaar worden gemaakt. Dit stel alle betrokkenen in staat de hen toebedeelde rol optimaal te kunnen vervullen.

Wij helpen je graag vooruit met de vertaling van visie naar consistent beleid of de actualisatie van bestaand beleid op grond van de nieuwste landelijke inzichten en richtlijnen. In alle gevallen natuurlijk toegespitst op de situatie binnen jouw gemeente. Ons uitgangspunt daarbij is maatwerk in de lokale bestuurshuishouding. Vanuit onze expertise betrekken we daarin alle juridische, bestuurskundige en beleidspolitieke aspecten. Mogelijke aandachtspunten tijdens een beleidsonderzoek (niet uitputtend):

  • Strategische visie in relatie tot de stedelijke ambitie
  • Koppelingen in de raakvlakken in beleid en uitvoering
  • Balans in ambities, beleid en veiligheid
  • Beleidsmatige borging van reputatie- en beleidsversterkende elementen
  • Consistente samenwerking en transparante risicogerichte besluitvorming
  • Beleidsmatige borging van veiligheidsaspecten in een integraal proces
  • Omgevingsgerichte belangen in het vergunningenproces
  • Keuzes op het gebied van toezicht en handhaving bij evenementen

Voorbereiding

Een beleidsonderzoek start met een intakegesprek. In dit gesprek worden doelstelling en reikwijdte van het onderzoek nader geconcretiseerd. Hierna doet ESI een op maat gesneden voorstel voor de aanpak.

Uitvoering

Een beleidsadviseur van ESI voert na de deskstudie een aantal gesprekken met de bij het dossier betrokkenen op de diverse beleidsvelden. Hierbij wordt met name ingezoomd op de in de uitvoeringspraktijk ervaren dilemma’s en knelpunten. Hierna wordt een rapport van bevindingen opgesteld waarin aan de doelstelling van het onderzoek gerelateerde aanbevelingen zijn opgenomen. Indien gewenst kan ESI aanschuiven bij de presentatie, om duiding te geven aan de bevindingen en om mee te denken over de mogelijkheden de aanbevelingen te vertalen naar effectieve verbeteringen.

 

Heb je een vraag of wil je meer informatie? Neem gerust contact op of bel naar 085 401 81 22.

 

In contact met ESI

Heb je vragen of wil je meer informatie?

Je kunt bellen naar ESI op 085 - 401 8122. Wil je dat een adviseur van ESI contact met je opneemt? Laat dan hieronder jouw gegevens achter.