Kennis en inzicht leiden tot het beste advies

 

Evenementenbeleid

Bij evenementen leveren ambitie, de zorg voor veiligheid en omgevingsgerichte aspecten vaak een spanningsveld waarbinnen de balans in betrokken belangen gevonden dient te worden. Integraal evenementenbeleid bestaat de concrete en strategische keuzes in het licht van die balans. Het gaat om meer dan een beleidskader gericht op consistente afwegingen en transparante besluitvorming bij evenementen.  De actualiteit vraagt om aanscherping van onderscheidenlijke taken, verduidelijking van in- en externe rollen en helderheid over de daarbij behorende verdeling van verantwoordelijkheden en verplichtingen. Nog veel gemeenten laten de kansen, die actueel integraal evenementenbeleid op deze vlakken biedt, onbenut.

Beleidsonderzoek
Een beleidsonderzoek geeft je inzicht in de raakvlakken op betrokken beleidsvelden. Lees verder.

Omgevingsonderzoek
Inzicht in de impact van evenementen op de omgeving en de algemene randvoorwaarden voor locaties. Lees verder.

Beleidsvorming
Ondersteuning in het vertalen van visie en nieuwe inzichten naar een transparante nieuwe of te actualiseren vaste beleidslijn. Lees verder.

Procesverbetering
Versterking en ondersteuning binnen het gehele proces van vergunningverlening of een van de diverse schakels. Lees verder.

Toegankelijkheid evenementen
Neem in het kader van het VN-verdrag Handicap het beleid rond toegankelijkheid van evenementen onder de loep. Lees verder.

Heb je een vraag of wil je meer informatie? Neem gerust contact op of bel naar 085 401 81 22.

In contact met ESI

Heb je vragen of wil je meer informatie?

Je kunt bellen naar ESI op 085 - 401 8122. Wil je dat een adviseur van ESI contact met je opneemt? Laat dan hieronder jouw gegevens achter.

Grote evenementen vragen het juiste evenementenbeleid.