Kennis en inzicht leiden tot het beste advies

 

Procesverbetering

In de uiteindelijke procedure tot vergunningverlening komen alle lokale keuzes op het vlak van ambitie, omgevingsfactoren en veiligheidsbeleid bijeen. Het volledige proces beslaat het stimuleren, faciliteren en reguleren van grotere vergunningsplichtige, maar ook de kleinere vergunningsvrije publieksactiviteiten.

De diverse actoren in het proces dragen in deelverantwoordelijkheid met de eigen specifieke deskundigheid bij aan het beoogde resultaat; kwalitatief hoogstaande, veilige evenementen waarbij met alle betrokken belangen afdoende rekening is gehouden. De optimalisatie van deelverantwoordelijkheden in de vergunningverlening vormt de basis voor een meer risicogerichte dan regelgerichte aanpak in een veiligheidskritisch proces.

Wij helpen je graag de kwaliteit van het proces te vergroten door de deskundigheid over het geheel of binnen een van de schakels te versterken. We spiegelen daarbij het proces en de uitvoering altijd aan de nieuwste landelijke inzichten en richtlijnen. In alle gevallen natuurlijk toegespitst op de situatie binnen jouw gemeente. We kunnen effectieve trainingen verzorgen of je helpen met tijdelijke deskundige ondersteuning in de directe uitvoering.

Mogelijke aandachtspunten in het licht van procesverbetering (niet uitputtend):

  • Integrale procesanalyse in beleid en uitvoering
  • Risicogerichte aanpak in beoordeling en advisering
  • Consistente samenwerking en transparante risicogerichte besluitvorming
  • Analyse en beoordeling van veiligheidsaspecten en deelverantwoordelijkheden
  • Afwegingen concrete belangen in het vergunningenproces
  • Prioritering en deskundigheidsbevordering toezicht en handhaving bij evenementen

Voorbereiding

Procesverbetering start met een intakegesprek. In dit gesprek worden doelstelling en reikwijdte van het onderzoek en aanpak nader geconcretiseerd. Hierna doet ESI een op maat gesneden voorstel voor de concrete aanpak en/of ondersteuning.

Uitvoering

Een beleidsadviseur van ESI voert na de deskstudie een aantal gesprekken met betrokken medewerkers op de diverse beleidsvelden. Hierbij wordt met name ingezoomd op de in de uitvoeringspraktijk ervaren dilemma’s en knelpunten. Hierna wordt een plan van aanpak opgesteld waarin aan de doelstelling van het verbetertraject gerelateerde aanbevelingen zijn opgenomen. Indien gewenst kan ESI in detachering ondersteuning bieden in de uitvoering of bij de implementatie gericht op het versnelt bereiken van effectieve verbeteringen.

Heb je een vraag of wil je meer informatie? Neem gerust contact op of bel naar 085 401 81 22.

In contact met ESI

Heb je vragen of wil je meer informatie?

Je kunt bellen naar ESI op 085 - 401 8122. Wil je dat een adviseur van ESI contact met je opneemt? Laat dan hieronder jouw gegevens achter.