Kennis en inzicht leiden tot het beste advies

Safety Audit

Organiseer je evenementen of ben je vanuit de gemeente betrokken bij de vergunningverlening? Heb je behoefte aan een deskundige beoordeling van het veilig verloop van jouw evenement? ESI kan helpen door middel van een Safety Audit. Een team van vakspecialisten van ESI observeert aan de hand van vooraf vastgestelde aandachtspunten en geeft ter plekke en achteraf feedback op de bevindingen.Je hebt daarmee een extra waarborg voor het daadwerkelijk veilig verlopen van het evenement. De Safety Audit stelt je in staat om waar nodig nog direct bij te sturen en draagt bij aan een grondige evaluatie.

Mogelijke aandachtspunten tijdens een Safety Audit (niet uitputtend):

  • Brandveiligheidsvoorzieningen
  • Beschikbaarheid en effectiviteit van nooduitgangen
  • Loopstromen en publieksdichtheid (planning in relatie tot de praktijk)
  • Gebruik van verschillende gebieden: staan, dansen, lopen, etc.
  • Veiligheid tijdelijke constructies
  • Taakuitvoering beveiligingspersoneel
  • Taakuitvoering verkeersregelaars
  • Effectiviteit communicatie naar het publiek

Heb je een vraag of wil je meer informatie? Neem gerust contact op of bel naar 085 401 81 22.

 

Safety Audit | Extra waarborg voor het veilig verlopen van het evenement

Uitvoering van de Safety Audit

Voorbereiding

Ter voorbereiding op een Safety Audit bestudeert ESI het veiligheidsplan en de vergunning. Tevens worden er enkele gesprekken gevoerd voor de beeldvorming over het verloop van het evenement.

Uitvoering

Een of twee teams van twee observatoren van ESI bezoeken het evenement en rapporteren indien gewenst ter plekke aan de opdrachtgever over de aandachtspunten die zij tegenkomen. Na afloop stellen zij een verslag op van hun bevindingen, waarbij ook foto- en filmmateriaal wordt gebruikt. Indien gewenst kan ESI aanschuiven bij de plenaire evaluatie, om duiding te geven aan observaties en om mee te denken over het risicomanagement.