Kennis en inzicht leiden tot het beste advies

 

Omgevingsonderzoek

Wanneer een evenement van significante invloed is op de ruimtelijke kwaliteit van de woon-, werk- en leefomgeving, moet deze invloed in een ruimtelijk besluit beoordeeld en geborgd worden. Van belang is dat er een consistent en transparant afwegingskader aan de besluitvorming ten grondslag ligt.

Middels een integraal omgevingsonderzoek brengen we de ruimtelijke aspecten ten  behoeve van  de projectie van evenementen voor jou in kaart. Ons uitgangspunt hierbij is in alle gevallen maatwerk in de lokale bestuurshuishouding. Het onderzoek levert de concrete onderbouwing voor het vaststellen van de omgevingsgerichte afspraken en veiligheidsaspecten welke kunnen worden vastgelegd in op de locatie toegesneden profielen. We ondersteunen je daarbij in de afstemming van profielen met de in- en externe partners.

Mogelijke aandachtspunten tijdens een omgevingsonderzoek (niet uitputtend):

  • Strategische visie in relatie tot de stedelijke ambitie
  • Keuzes op het gebied van projectie en programmering naar aard, aantal en volume
  • Identificatie van knelpunten op het vlak van omgevingsgerichte aspecten
  • Analyse van de verkeerssituatie en de verkeer aantrekkende werking van evenementen
  • Analyse van geluidscontouren in relatie tot hinderaspecten
  • Akoestisch onderzoek ter vaststelling van de concrete grenswaarden
  • Consistente samenwerking en transparante besluitvorming
  • Beleidsmatige borging van de omgevingsgerichte aspecten in een integraal proces
  • Omgevingsgerichte belangen in het veiligheidskritische proces van vergunningverlening
  • Aanscherpingen in het afwegingskader in het licht van de rechtsnormen aangaande schaarse besluiten

Voorbereiding

Ter voorbereiding op een omgevingsonderzoek wordt volgend op een intakegesprek het vigerende ruimtelijke beleid onder de loep genomen. Bij het intakegesprek worden doelstelling en reikwijdte van het onderzoek nader geconcretiseerd. Hierna doet ESI een op maat gesneden voorstel voor de aanpak.

Uitvoering

Een beleidsadviseur van ESI voert na de deskstudie een aantal gesprekken met de bij het dossier betrokkenen op de diverse beleidsvelden. Hierbij wordt met name ingezoomd op de in de uitvoeringspraktijk ervaren dilemma’s en knelpunten. Hierna wordt een rapport van bevindingen opgesteld waarin aan de doelstelling van het onderzoek gerelateerde aanbevelingen zijn opgenomen. Indien gewenst kan ESI aanschuiven bij de presentatie, om duiding te geven aan de bevindingen en om mee te denken over de mogelijkheden de aanbevelingen te vertalen naar effectieve aanpassingen en verbeteringen.

 

Heb je een vraag of wil je meer informatie? Neem gerust contact op of bel naar 085 401 81 22.

 

In contact met ESI

Heb je vragen of wil je meer informatie?

Je kunt bellen naar ESI op 085 - 401 8122. Wil je dat een adviseur van ESI contact met je opneemt? Laat dan hieronder jouw gegevens achter.