Leidraad Veiligheid Publieksevenementen (NIFV)

In 2002 stelde het NIFV (toen: Nibra) de Leidraad Veiligheid Publieksevenementen op. Deze uitgave is de uitwerking van de kennis die het Nibra onder andere heeft opgedaan in het onderzoek naar de problemen bij de afwikkeling van het dansevenement Dance Valley in 2001....

Hygiënerichtlijn voor Publieksevenementen LCHV

Het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV) publiceerde in 2013 een herziening van de hygiëne richtlijn voor publieksevenementen. Dit document is gericht aan organisatoren van evenementen. Het geeft richtlijnen over de bouw en inrichting van evenementen en...

Handreiking Veiligheid Evenementen Amsterdam 2010

Gemeente Amsterdam stelde in 2010 een Handreiking Veiligheid Evenementen Amsterdam vast, om veiligheidspartners te ondersteunen in de voorbereidingen van een evenement in de openbare ruimte. De handreiking had als doel om eenduidigheid te krijgen in, en alertheid te...