Veldnorm Evenementenzorg versie 1 gepubliceerd

Op 1 maart 2019 is de Veldnorm Evenementenzorg (VNEZ) officieel gepubliceerd. In deze veldnorm staan de randvoorwaarden voor goede evenementenzorg omschreven. Vanaf 1 maart 2019 volgt een ontwikkel- en implementatieperiode tot 1 januari 2021. Tijdens de...

Demonstreren ‘Bijkans heilig’

De gemeente Amsterdam, de politie en het Openbaar Ministerie hebben onlangs het handboek ‘Demonstreren bijkans heilig’ gepubliceerd. Het is een overzicht van instrumenten en aandachtspunten dat in nauwe samenwerking tussen diverse NGO’s, OVSE, politie, het...

Resultaten enquête jaarcongres

Vooraf aan het Jaarcongres Evenementenveiligheid van Gemeente.nu en het Event Safety Insitute is naar alle deelnemers een enquête toegestuurd. Van de bijna 250 deelnemers hebben 71 personen de enquête ingevuld en zo geantwoord op vragen als op welke punten er volgens...

Factsheet lachgas

Zowel in het uitgaansleven als in de privésfeer is het gebruik van lachgas als partydrug de laatste jaren sterk toegenomen. Er is echter veel onduidelijkheid over het gebruik, de risico’s en de wettelijke status van lachgas. Daarnaast hebben gemeenten en...

Handreiking Evenementenveiligheid 2018

De HEV 2018: procesmodel evenementenveiligheid biedt een landelijk kader dat veiligheidsregio’s, politie, gemeenten en samenwerkingspartners kunnen gebruiken bij de vergunningverlening, voorbereiding, uitvoering en nazorg van veilige evenementen. De HEV 2018, die is...