Blogs evenementenveiligheid

Ruimtegebruik en capaciteit binnen de 1,5 meternorm: nieuwe inzichten

Ruimtegebruik en capaciteit binnen de 1,5 meternorm: nieuwe inzichten

Onze maatschappij is nu ongeveer vier maanden een anderhalvemetersamenleving. Inmiddels zijn er nieuwe inzichten vanuit de wetenschap en zijn de coronanormen ook veranderd in ons land. In deze blog bespreken we nieuwe rekenmethoden die meer houvast bieden voor een realistische capaciteit voor statische en dynamische omgevingen.

Lees meer
Een veilig carnaval in 2021: kansen voor crowd management

Een veilig carnaval in 2021: kansen voor crowd management

Het reguleren van mensenmenigten is inmiddels niet weg te denken uit het dagelijks leven en de anderhalvemeternorm geldt voorlopig nog wel. Daarom is juist nu het moment om anders naar crowd management en fysieke veiligheid rondom carnaval te kijken. Deze blog geeft handvatten om beter voorbereid te zijn op carnaval 2021.

Lees meer
Versoepeling lockdown fase 3: terugkeer van het toerisme

Versoepeling lockdown fase 3: terugkeer van het toerisme

Na de eerste fase van terugkeer van bewoners en winkelend publiek op straat en de tweede fase van heropening van de horeca, komt nu fase 3: de terugkeer van het toerisme. Voor een veilige terugkeer van toerisme is er in veel steden, dorpskernen en populaire recreatiegebieden nog werk aan de winkel!

Lees meer
Hoe laten wij mensen met een beperking ook meedoen in de anderhalvemetersamenleving?

Hoe laten wij mensen met een beperking ook meedoen in de anderhalvemetersamenleving?

Nu steeds meer organisaties zich voorbereiden op de anderhalvemetersamenleving en brancheverenigingen daar protocollen op ontwikkelen, valt het steeds meer op dat in deze uitwerkingen vrijwel geen rekening wordt gehouden met bezoekers met een beperking. Voor deze doelgroep zijn oplossingen nodig, zodat zij ook in de huidige tijd kunnen blijven meedoen in de samenleving.

Lees meer
Zakelijke evenementenmarkt klaar voor ontvangst met 1,5 meter

Zakelijke evenementenmarkt klaar voor ontvangst met 1,5 meter

Hoe bereidt de zakelijke evenementenmarkt zich voor op de organisatie van beurzen en congressen in de anderhalvemetermaatschappij? Volgens brancheorganisatie CLC-VECTA biedt het daartoe opgestelde protocol voor zakelijke bijeenkomsten genoeg houvast om veilig van start te gaan. Wel blijft maatwerk geboden.

Lees meer
Hoe kunnen evenementen veilig weer open? Richtlijnen van de Event Safety Alliance 

Hoe kunnen evenementen veilig weer open? Richtlijnen van de Event Safety Alliance 

De Amerikaanse Event Safety Alliance bracht begin mei de “Re-opening Guide” voor evenementen uit. Hoewel evenementen momenteel in ons land nog niet zijn toegestaan, bevat de guide mogelijk aanknopingspunten voor heropstart van de sector in de nabije toekomst. De guide beschrijft reëel voorzienbare gezondheidsrisico’s en bevat een overzicht van zinvolle maatregelen om deze risico’s te reduceren. 

Lees meer

Altijd het laatste nieuws?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!