Ontwikkeling landelijk Evenementenhandboek

Ontwikkeling landelijk Evenementenhandboek

In 2015 is op initiatief van een groep gemeenten de Stichting Evenementenhandboek opgericht. Deze stichting heeft als doelstelling om bij te dragen aan de normalisatie van de aanpak van veiligheid op evenementen. Om dit te bereiken gaat zij zich inzetten voor de...
Opleiding professor Keith Still komende november in Utrecht

Opleiding professor Keith Still komende november in Utrecht

De driedaagse cursus ‘Crowd Risk Analysis and Crowd Safety’ van professor Keith Still vindt van 10 tot en met 12 november plaats in stadion Galgenwaard in Utrecht. ESI is de exclusieve aanbieder van deze geaccrediteerde cursus op HBO-niveau voor...

LCHV: Legionellapreventie voor publieksevenementen

Uitgave van het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid van het RIVM uit 2008 ten behoeve van legionellapreventie voor publieksevenementen. Dit draaiboek is bedoeld voor GGD‘en en/of andere gemeentelijke afdeling die als toezichthouder optreden bij de uitvoering van...