Bill van Oudheusden verlaat ESI

Bill van Oudheusden verlaat ESI

Enige tijd geleden heeft Bill van Oudheusden, partner bij het Event Safety Institute (ESI), aangegeven voor zichzelf meer de focus te willen leggen op operationele uitvoering en begeleiding bij evenementen. De adviesrol vanuit ESI is vooral op strategisch, coördinerend en beleidsvormend niveau. Bill haalt er meer voldoening uit om vervolgens ook de operationele uitvoering en begeleiding op zich te nemen. Daarom heeft Bill besloten ESI te verlaten en zelfstandig een nieuwe activiteit te starten.

Wij danken Bill voor de samenwerking en wensen hem veel succes bij zijn nieuwe uitdaging. Uiteraard zal ESI Bill en zijn expertise niet uit het oog verliezen.

Meer nieuws ›