Crime in Crowds

Crime in Crowds

Roelf Pot, adviseur en trainer Event Safety Institute

Het aantal evenementen in ons land is dit seizoen weer toegenomen. Bestaande evenementen doen er van alles aan om van bezoekers fans te maken en ze vast te houden voor een volgende editie.

Met een toename van het aantal evenementen zien we ook een toename van ‘menigte gerelateerde criminaliteit’. Oftewel de zakkenroller en de (winkel)dief. Criminaliteit die tot voor een paar jaar terug alleen op weekmarkten en in winkelcentra met grote regelmaat werd waargenomen. In enkele grote steden van ons land was het voor deze ‘snoodaards’ elke dag feest, maar met de toename van het aantal (middel)grote evenementen hebben ze het hele seizoen in alle uithoeken van ons land werkterrein én gelegenheid gevonden om hun bezigheden uit te oefenen.

Het komende herfst- en winterseizoen zijn Sinterklaasintochten en kerstmarkten het meest geliefde werkterrein voor deze mensen. Bij de intochten van onze Goedheiligman is de aandacht van alle ouders gericht op het welbevinden van hun kroost en niet op de inhoud van hun ‘kontzak’ of schoudertas. En bij het bezoeken van een kerstmarkt komt u ogen tekort met al die spullen in de kramen voor u. Laat staan dat u ziet dat achter u iemand belangstelling voor uw spullen heeft.

Vorig jaar lazen we koppen in de media over grote aantallen gestolen mobieltjes bij bepaalde evenementen. Het huidige seizoen is nog niet afgelopen, maar ik kan me niet voorstellen dat het dit jaar (landelijk gezien) veel minder is. En wat gaan “we” daar dan aan doen?

Eerst maar eens de vraag of er al wat aan gedaan wordt. Twee onderzoeken van lectoraten van de Politieacademie in 2014 (“Intelligence bij Evenementen” en “Opsporing bij Evenementen”) maken duidelijk dat bij het voorbereiden, het plannen en het uitvoeren van evenementen eigenlijk alleen maar gekeken wordt naar te verwachten openbare orde problemen en crowd management. De aandacht voor criminaliteit komt er doorgaans bekaaid af. Dance-festivals vormen daarop een uitzondering. Hoewel de maatregelen daar gezondheids-gerelateerd zijn, voorkomen ze ook (een deel van) de verboden verkoop van illegale middelen.

Op de overige festivals wordt (is ook mijn persoonlijke ervaring) wel gereageerd op meldingen van bezoekers over stelen en dealen. Maar organisatoren en hun beveiligingsbedrijven die van te voren, tijdens het vergunningtraject al bewust bezig zijn met risico’s en scenario’s inzake criminaliteit, ben ik de afgelopen 15 jaar nog niet tegengekomen.

Nu hoor ik u al roepen: “Ja hallo, de diefstal van een mobiele telefoon is geen bedreiging van de veiligheid en gezondheid van mijn bezoeker. Dus niet mijn verantwoording.” Los van het feit dat “de directie stelt zich niet aansprakelijk….” civielrechtelijk niet zo zeker is als dit door die bordjes gesteld wordt, is er nog een andere kant aan dit verhaal. De diefstal van een moderne smartphone, een informatiedrager met mailgegevens, notities, adressenlijsten, privé-foto’s, afspraken in de kalender en bankgegevens van de gebruiker heeft een geweldige impact op de beleving van uw bezoeker. Na een diefstal is het slachtoffer nog weken bezig om alles weer op orde te krijgen. De foto’s (van het evenement) zijn voor altijd weg. De herinnering aan het evenement, dus de beleving waar u als organisator heel veel geld en energie in heeft gestoken, is voor goed vergald. Het is maar de vraag of het slachtoffer zin heeft om de volgende editie van uw evenement te bezoeken. Áls slachtoffers de volgende keer komen, zijn ze waarschijnlijk erg alert op hun omgeving en vermoedelijk geen relaxte deelnemer aan uw feestje.

Bij het Event Safety Institute hebben we het thema Intelligence & opsporing opgenomen in de Leergang Evenementenadviseur voor de Politie. De politie is natuurlijk de eerst aangewezene om met deze materie om te gaan, maar als organisator mag u er ook vast over nadenken. Al is het maar omdat u ervan uit mag gaan dat de politie en de gemeente op een zeker moment ook bij u als organisator komen, met de vraag wat u er zelf aan kunt doen.

Heeft u vragen n.a.v. deze blog? Neem contact met ons op door een e-mail te sturen naar info@esi.email

Meer nieuws ›