Intelligence bij evenementen

De Politieacademie voerde een inventarisatie uit van de wijze waarop de politie in de praktijk invulling geeft aan risicomanagement bij evenementen. Door middel van literatuuronderzoek en veldwerk zijn goede werkwijzen en aandachtspunten geïnventariseerd. De inzichten...

Handreiking Vergunningverlening Evenementen Nijmegen (2014)

Deze handreiking vergunningverlening van de gemeente Nijmegen is bedoeld om voor organisatoren en partners zoals de brandweer, de politie en de omgevingsdienst duidelijk te maken onder welke voorwaarden een evenementen kan plaatsvinden. De handreiking draagt bij aan...
Risicoanalyse, basis voor een veilig evenement

Risicoanalyse, basis voor een veilig evenement

Syan Schaap, Event Safety Institute Bij het organiseren van ieder evenement is er aandacht nodig voor veiligheid. Om alle risico’s van het evenement goed in kaart te brengen en tijdig de juiste veiligheidsmaatregelen te kunnen nemen, voer je op verschillende momenten...
Stichting EvenementAssistent gaat verder als keurmerk

Stichting EvenementAssistent gaat verder als keurmerk

Het digitale vergunningenloket EvenementAssistent is gereed voor gebruik door gemeenten en organisatoren, werd begin november bekend. Op de website van de stichting is te lezen: “Na ruim anderhalf jaar ontwikkelen en testen kan een digitaal instrument op de...