Jaarcongres Evenementenveiligheid: interactieve verdiepingssessies

Jaarcongres Evenementenveiligheid: interactieve verdiepingssessies

Net als vorig jaar hebben we een divers aantal workshops voor u georganiseerd.

Workshop 1: Marianne Dijkshoorn (Welkom Toegankelijkheid & Evenementen) – Toegankelijkheid voor mindervaliden

Mensen met een beperking zijn er altijd en overal. Hoe zorg je nu dat de veiligheid en toegankelijkheid voor hen optimaal is zonder teveel extra inspanningen?
Tijdens deze workshop leert u meer over ‘universal design’ en de belangrijkste aspecten op het gebied van veiligheid voor personen met een beperking. Na de workshop heeft u concrete tips over hoe u de veiligheid voor personen met een beperking optimaal kunt waarborgen.

Workshop 2: Janno Robin Brinkhuis (CrowdProfessionals en Event Safety Institute) en Harro Verhoeven (Projectmanager CROW) – Tijdelijk beschermen van drukke plaatsen tegen inrijden

Veel gemeenten worstelen met de vraag hoe je drukke plaatsen zoals evenementenlocaties, horecagebieden, winkelcentra, markten en andere plaatsen waar grote groepen mensen tijdelijk samenkomen beter kunt beschermen tegen inrijden met een voertuig. Aanslagen en andere incidenten met voertuigen wereldwijd maken duidelijk dat er op drukke plaatsen een reëel risico bestaat en dit resulteert in steeds meer zichtbare en onzichtbare permanente maatregelen in het straatbeeld. Maar wanneer neem je tijdelijke maatregelen? En als je dan kiest voor maatregelen, aan welke kenmerken moeten deze maatregelen dan nog meer voldoen behalve het kunnen stoppen van een voertuig? Welke maatregelen passen bij de verschillende vastgestelde risico’s en hoe implementeer je ze op een deugdelijke wijze?

Het Event Safety Institute en het CROW behandelen deze vragen aan de hand van casuïstiek en stellen samen met de deelnemers scherp welke antwoorden hieruit kunnen volgen. Zij bespreken hoe je bepaalde drukke gebieden kunt beschermen en behandelen de nodige inzichten en ervaringen die zijn verzameld rond het plaatsen van tijdelijke inrij beperkende maatregelen bij evenementen. Deelnemers aan de workshop worden uitgenodigd hun eigen ervaringen te delen en met elkaar in gesprek te gaan over het nemen van weloverwogen, effectieve maatregelen.

Workshop 3: Marco van der Schaft (Specialist brandveiligheid, Veiligheidsregio Gelderland Zuid en trainer bij het Event Safety Institute) – Actualiteiten brandveiligheid

De AMvB Brandveilig Gebruik en Basishulpverlening Overige Plaatsen is op 1 januari in werking getreden, maar leidt nog regelmatig tot vragen of onduidelijkheden. Deze kunnen gaan over de procedurele lijn of over de interpretatie van bepaalde brandveiligheidsnormen in het Besluit. In de workshop worden de meest voorkomende vragen en discussiepunten behandeld en worden er tips gegeven over de implementatie van het Besluit BGBOP in gemeenten en veiligheidsregio’s.

Workshop 4: Hubert de Veer (Eigenaar, HV Advies en lid van NEC 81 de commissie die de bliksembeveiligingsnorm opstelt) – Bliksembeveiliging

  • Maatschappelijke gevolgen blikseminslag: verwonding en paniek
  • Techniek van bliksembeveiliging
  • Inzet overspanningsbeveiliging
  • Bliksembeveiliging evenementen
  • Rol overheden en organisatie

Workshop 5: Rik Voogt (Strategisch Beleidsadviseur, Event Safety Institute) – Naar een werkbaar gemeentelijk uitvoeringskader voor evenementen

In de gemeentelijke praktijk ontstaan er met enige regelmaat spanningen in de uitvoering van het evenementendossier. Er kan sprake zijn van schurende belangen binnen de gemeentelijke organisatie, waarbij vanuit verschillende afdelingen door een ieder eigen doelstellingen en andere afwegingen worden gemaakt. Het kan ook gaan om persoonlijke spanningen.

Tijdens deze workshop koerst workshopleider Rik Voogt met de deelnemers aan op het creëren van een werkbaar gemeentelijk uitvoeringskader voor evenementen. Het uitvoeringskader moet de brug kunnen slaan tussen beleidskeuzes, de gemeentelijke organisatie en de praktijk. Wanneer kan je spreken van een risicogericht proces voor de vergunningverlening? Deelname levert u inzicht in hoe u in de eigen gemeente tot betere afspraken kunt komen en welke rol u hier zelf in kunt vervullen.

Workshop 6: Julie Croiset (Gemeenten Amsterdam) en Ferry Goossens (Trimbos-instituut) – Alcohol & Drugs op Evenementen: van zorgen naar oplossingen

Hoe zorg je dat een festival veilig en gezond verloopt, zonder incidenten door alcohol- en drugsgebruik? Wat kun je vooraf, tijdens en na een evenement doen om de risico’s door alcohol- en drugsgebruik zoveel mogelijk te beperken?

Julie Croiset van de gemeente Amsterdam en Ferry Goossens van het Trimbos-instituut nemen u mee in de oplossingen op basis van concrete praktijksituaties. Ze gaan dieper in op het Amsterdamse Beleidskader Dance Events en de Leidraad Alcohol & Drugs bij Evenementen. De meest recente cijfers over drugsgebruik in Nederland komen aan bod. Ze gaan in op de mogelijkheden voor gemeenten, beveiligers, EHBO-ers en festivalorganisatoren en bespreken belangrijke instrumenten zoals voorlichting- en waarschuwingscampagnes, het testen van drugs en leeftijdsverificatie.

Meer weten over het programma? Neem dan een kijkje op pagina van het Jaarcongres Evenementenveiligheid op Gemeente.nu. Hier kunt u zich ook gelijk inschrijven!

 

Meer nieuws ›