Event Safety Update | April 2018

Event Safety Update | April 2018

De Event Safety Update van april 2018 bevat de volgende onderwerpen:

Zorgen over vluchtroutes voor mindervaliden op festivals

Jonge mindervaliden hebben een brandbrief geschreven naar de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. De jongeren grijpen het begin van het festivalseizoen aan om aan te geven dat ook zij veilig naar festivals willen kunnen gaan.

Risicogericht adviseren: een andere manier van denken

Politie, brandweer, GHOR en andere adviespartners kunnen gemeenten gevraagd of ongevraagd advies geven over de veiligheid en gezondheid van evenementen. Syan Schaap schreef over risicogericht adviseren een blog.

Noord-Nederlands Evenementen Symposium

Op dinsdag 6 april 2018 spraken Rik Voogt en Syan Schaap op het het Noord-Nederlands Evenementen Symposium. Deze dag draaide om het ontwikkelen van Evenementenbeleid.

Gaan festivals belasting betalen per bezoeker?

De gemeente Amsterdam heeft onderzocht of de zogenaamde vermakelijkhedenretributie een geschikt instrument is om een extra belasting op festivals te heffen. ESI-adviseur Rik Voogt schreef hierover een blog.

Het IOP brengt uniformiteit in planvorming bij evenementen

Veel organisatoren, evenementlocaties en gemeenten worstelen met de wijze waarop plannen voor evenementen gestructureerd moeten worden. De geschetste problemen zijn te ondervangen door het opstellen van één gezamenlijk plan: het IOP.

Lees de volledige Event Safety Update hier: ESU April 2018

Meer nieuws ›