Opsporing bij evenementen

De Politieacademie deed onderzoek naar de wijze waarop de politie in de praktijk invulling geeft aan opsporing rond evenementen. Door middel van literatuuronderzoek, interviews, expertmeetings en praktijkobservaties zijn goede werkwijzen en aandachtspunten geïnventariseerd. De onderzoekers concluderen dat de rol van de opsporing bij evenementen reactief en beperkt is en opsporing niet of nauwelijks in de voorbereidende fase van een evenement betrokken is. Zij eindigen met een aantal aanbevelingen om verandering in deze situatie te bewerkstelligen, waarbij ze onderscheid maken tussen proactieve, actieve en reactieve maatregelen om de pak- en strafkans te verhogen.

Lees hier het volledige rapport:

Opsporing bij evenementen
Meer nieuws ›