Van incidentpolitiek naar structurele verbetering

Van incidentpolitiek naar structurele verbetering

Syan Schaap, Event Safety Institute

In 2014 is de veiligheid van evenementen veel in de aandacht geweest. In de media waren het noodweer tijdens Pinkpop op 9 juni en het incident met de monstertruck in Haaksbergen op 28 september beeldbepalend. Deze gebeurtenissen maakten opnieuw duidelijk dat risico’s rond evenementen niet denkbeeldig zijn en vragen om effectieve veiligheidszorg.

Het bewustzijn over de risico’s op evenementen lijkt hoger dan ooit. Nu is de vraag: welke ontwikkelingen gaan we in 2015 zien, mede als gevolg van deze ervaringen, en maken we de stap naar structurele verbetering?

“Evenementen steeds zwaarder beveiligd” kopte een krant op 30 oktober 2014. De krant sprak over het toenemende aantal beveiligers op evenementen en bespeurde een groeiende behoefte aan hoogopgeleid beveiligingspersoneel. Ze legde hierbij een verband met de drugsdoden tijdens het ADE en het incident met de monstertruck in Haaksbergen. De suggestie die het artikel ademde, was dat ieder incident leidt tot een vraag om nog meer inzet van beveiliging op evenementen. Maar gaan we evenementen echt structureel veiliger maken door te focussen op meer beveiliging?

Ik maak me enigszins ongerust over deze manier van denken. Ik zie het vaker: om een probleem op te willen lossen, wordt de illusie gewekt dat de oorzaak of de oplossing gevonden moet worden bij één discipline of persoon. Zo klonken er na Haaksbergen in de media veel geluiden over ‘wiens schuld het was’. Dit leidt af van de ontwikkelingen die in veel bredere zin bij evenementen nodig zijn.

Op de evenementen waar ik als onderzoeker of adviseur bij betrokken ben, valt mij op dat er structurele verbeteringen nodig zijn op meerdere vlakken, om effectief sturing te geven aan veiligheid. Bijvoorbeeld in de planvorming van de organisator, in het begrijpen van risico’s, in het beleid van een gemeente, of in de manier van adviseren van de operationele diensten. Er is duidelijkheid nodig over wie welke taak en verantwoordelijkheid heeft, in het totale krachtenveld van betrokken spelers.

Op dit moment zijn er al veel verbeteringen gaande. De bewustwording over de risico’s op evenementen is in de afgelopen jaren behoorlijk toegenomen. Veel organisatoren willen zelf meer regie nemen op de veiligheid van hun evenement, kijken actiever met hun producenten naar risico’s en stellen hogere eisen aan hun (onder)aannemers, zoals beveiligingsorganisaties en medisch personeel. In veel gemeenten zijn bestuurders en hun strategisch adviseurs zich nadrukkelijker gaan bemoeien met de afwegingen die rond veiligheid worden gemaakt. We nemen een sterke groei waar in de opleidingsbehoeften, met name bij de politie en de brandweer. Dit gaat samen met de erkenning dat zij niet teveel afhankelijk willen zijn van de persoonlijke ervaringskennis van hun adviseurs. De voedingsbodem is gelegd voor structurele verbetering.

Toch blijft de grote vraag: welke structurele verbeteringen gaan we in 2015 zien? Gaat de branche zich inzetten om onderling meer inzichten en ervaringen te delen? Komen er initiatieven om te zorgen voor de nodige scholing van alle betrokken medewerkers? Komt er meer eenduidigheid in de landelijke aanpak van veiligheid? Het zijn belangrijke verbeterpunten. Verder zou ik graag zien dat gemeenten, operationele diensten en organisatoren meer samen risicoanalyses uitvoeren, op basis van een werkbare methodiek. En dat de betrokken partijen meer modelleren, monitoren en registreren rond bijvoorbeeld bezoekersgedrag, zodat we beter inzicht krijgen in hoe het publiek zich bij een evenement gedraagt.

Ik ben ervan overtuigd dat deze ontwikkelingen zich kunnen gaan doorzetten, mits daar de nodige regie op wordt genomen. Als we veiligheid op evenementen puur lokaal blijven benaderen, zal de stap naar verbeteringen op een aantal plekken worden gemaakt, maar op vele andere waarschijnlijk nog niet.

Regie aan overheidszijde vraagt om gezaghebbende bestuurders en instituties, die de nek uitsteken en zich willen inzetten voor de verbeterslag rond de aanpak van evenementen in het hele land. De veiligheid van onze evenementen is van nationaal belang en vraagt om een intensievere samenwerking tussen koepelorganisaties, ministeries en bestuurders.

Binnen de evenementenbranche is een ontwikkeling naar structurele verbetering op het gebied van veiligheid evenzeer nodig, maar lastig te regisseren door de beperkte organisatiegraad. Het bereiken van echte verbetering zal komend jaar vragen om initiatief en leiderschap, om te durven kijken voorbij de status quo en in het algemeen belang te zorgen voor structureel goede veiligheidszorg op evenementen.

Heeft u vragen n.a.v. deze blog? Neem contact met ons op door een e-mail te sturen naar info@esi.email.

Meer nieuws ›