Januari internetconsultatie Besluit brandveilig gebruik overige plaatsen

Januari internetconsultatie Besluit brandveilig gebruik overige plaatsen

In november 2014 werd bekend dat de concepttekst van de AmvB per januari 2015 beschikbaar komt voor internetconsultatie. Na de internetconsultatieronde bespreekt de ministerraad het uiteindelijke ontwerp en gaat de AMvB naar Raad van State voor advies. Wanneer de AMvB in werking treedt, is nog niet bekend.

Met de inwerkingtreding van de Wet Veiligheidsregio’s in 2010, is voorzien in een Algemene maatregel van Bestuur die het brandveilig gebruik gaat regelen voor ‘mensen toegankelijke ruimten, niet zijnde bouwwerken’. Evenementen in de buitenruimte vallen onder deze definitie.

Meer nieuws ›