Praktische handvatten voor crowd management bij demonstraties

Praktische handvatten voor crowd management bij demonstraties

In de afgelopen maanden hebben er veel demonstraties in ons land plaatsgevonden. Vanwege de anderhalvemeternorm die geldt, is het reguleren van de crowd hierbij niet meer weg te denken. Om het risico op verspreiding van het virus te voorkomen en te beperken, is crowd...

Demonstreren ‘Bijkans heilig’

De gemeente Amsterdam, de politie en het Openbaar Ministerie hebben onlangs het handboek ‘Demonstreren bijkans heilig’ gepubliceerd. Het is een overzicht van instrumenten en aandachtspunten dat in nauwe samenwerking tussen diverse NGO’s, OVSE, politie, het...