Event Safety Update | Oktober 2017

Event Safety Update | Oktober 2017

Het Event Safety Institute brengt iedere maand een nieuwsbrief uit: de Event Safety Update. Met deze update krijgt u direct toegang tot het meest relevante nieuws en interessante artikelen.

De Event Safety Update van oktober 2017 bevat de volgende onderwerpen:

Toelichting op gevolgen nieuwe AmvB tijdens Jaarcongres
Tijdens het Jaarcongres Evenementenveiligheid op donderdag 2 november 2017 zal Frank Mulders namens Brandweer Nederland een korte toelichting geven op de implicaties van het besluit brandveiligheid en basishulpverlening overige plaatsen. Lees verder

Besluit brandveilig gebruik overige plaatsen roept vragen op
Op 12 oktober 2017 is het besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen gepubliceerd. Het besluit beoogt landelijk uniforme regels te geven voor het brandveilig gebruik van plaatsen die in georganiseerd verband worden gebruikt. Rik Voogt Schreef hierover een blog. Lees verder

Inrijdbeperkende maatregelen op evenementen
Aangezien een terroristische aanslag in allerlei verschijningsvormen kan plaatsvinden, kunnen we de roadblocks waar in veel gevallen voor wordt gekozen best omschrijven als tijdelijke “inrijdbeperkende” maatregelen. Syan Schaap en Janno Brinkhuis schreven hierover een blog. Lees verder

Veilige in- en uitstroom: ook voor mindervalide bezoekers?
Mindervalide bezoekers van een festival kunnen te maken krijgen met verschillende ‘uitdagingen’ als de organisator onvoldoende hebben nagedacht over deze bezoekersgroep. Marianne Dijkshoorn schreef hierover een gastblog. Lees verder

Controle over crowd management stedelijke evenementen
Stedelijke evenementen zoals culturele festivals, jaarmarkten en Koningsdagen vragen veel van de gemeente als regievoerder op de openbare orde en veiligheid. Syan Schaap en Rik Voogt schreven hierover een blog voor gemeente.nu. Lees verder

Herbestem met oog voor publieksstroom
Vooral bij herbestemming van gebouwen is in de ontwerpfase extra aandacht voor toekomstige publieksstromen essentieel ter voorkoming van calamiteiten. Syan Schaap werd hierover geïnterviewd door BNR Bouwmeesters. Lees verder

Lees de volledige Event Safety Update hier: ESU oktober 2017

Meer nieuws ›