Herbestem met oog voor publieksstroom

Herbestem met oog voor publieksstroom

Syan Schaap werd voor een artikel op de website van Bouwend Nederland geïnterviewd door BNR Bouwmeesters.

Vooral bij herbestemming van gebouwen is in de ontwerpfase extra aandacht voor toekomstige publieksstromen essentieel ter voorkoming van calamiteiten. Die oproep aan de bouw- en ontwerpsector doet Syan Schaap, strategisch adviseur bij Event Safety Institute (ESI). Zecc Architekten vroeg dit expertisecentrum voor evenementenveiligheid en crowd management mee te denken bij de herinrichting van het oude postkantoor op de Neude tot nieuw onderdak voor de centrale bibliotheek van de stad.

 

Huldiging van Feijenoord
ESI adviseert over het veilig sturen van publieks- en verkeersstromen bij evenementen, op een terrein buiten of in een gebouw. Zo ondersteunde het expertisecentrum op 15 mei de gemeente Rotterdam bij de huldiging van Feijenoord als landskampioen door 150.000 fans op de Coolsingel. Ook kloppen in toenemende mate hotels, musea en onderwijsinstellingen aan voor advies over het efficiënt afhandelen van ‘loopstromen’ bij een festival, een open dag of een expositie.

Bijsturen van publieksstromen
De basisfactoren van de strategie die ESI voor crowd management hanteert zijn: design (“wat is de capaciteit van een locatie en hoe is die ingericht”), informatie (“waar moet die aan voldoen zodat het publiek zich efficiënt naar en door het gebouw verplaatst”), en management (“hoe is de organisatie van het gebouw ingericht voor het monitoren en indien nodig bijsturen van publieksstromen”). Schaap: “Die strategie is net zo goed toe te passen op een festival als op een gebouw met een bijeenkomstfunctie zoals congreslocaties, scholen, hotels, theaters, en winkelcentra.”

Slimme wachtrijsystemen
Hoe ga je om met publiek dat binnendruppelt of met treinladingen tegelijk naar binnen wil, slimme wachtrijsystemen tegen competitief voordringen bij de ticketcontrole, opstoppingen voorkomen bij het fouilleren op drugs bij een technodancefeest, goede looproutes zodat bezoekers geen balie of andere voorziening missen, voorkomen dat dak- en thuislozen zich in een weinig gebruikte ruimte in een gebouw toe-eigenen. Voorbeelden van het belang van dat een gebouw goed is ingericht voor het gebruik waarvoor het is bedoeld, heeft Schaap genoeg.

Betrek expertise in ontwikkelfase
In publieke gebouwen als congrescentra en theaters valt het Schaap op dat veel bezoekers er onnodig lang lopen te zoeken naar voorzieningen als een kassa, balie of bar. “Regel je dat al in de conceptuele fase van zo’n gebouw beter, ook voor afwijkende situaties als het drukker is, dan kun je het ook beter exploiteren doordat mensen beter de weg weten te vinden en beter gebruik maken van alle faciliteiten.” Hij pleit daarom voor het meer betrekken van crowd management expertise al in de ontwikkelfase van gebouwen met een publieksfunctie. “Dan kun je bijvoorbeeld nadenken over niet een maar twee ingangen, waardoor bezoekers gespreid van twee kanten komen aanlopen met ook een spreiding van de faciliteiten die ze tegenkomen als ze het gebouw inlopen.”

Nadenken over gebruik van dak als binnenplein
Schaap geeft aan dat dit pleidooi ook geldt bij de trend van het gebruik maken van daken voor recreatie en als binnenplein of stadspark: “Gebouweigenaren moeten daar ook goed nadenken over het geschikt maken van die daken voor het herbergen van groepen mensen.” Zelf werd ESI door Zecc Architecten gevraagd in Utrecht mee te denken over de bestaande vaste inrichting van het monumentale postkantoor op de Neude als nieuwe huisvesting van de Centrale Bibliotheek van de stad. Het expertisecentrum berekende hoeveel mensen er straks, na de verhuizing in 2018 per uur naar binnen en naar buiten gaan en wanneer daar het gebruik van beide trapportpalen voor nodig is, in combinatie met een roltrap, en wanneer niet: “Want in zo’n openbaar gebouw kan een trappenhuis waar maar af en toe iemand doorheen loopt, ook een onveilige plek worden. Bijvoorbeeld doordat dak- en thuislozen of groepjes jongeren er rond hangen. Daar is het aspect drukte en publiek dus in relatie gebracht met de kans op het ontstaan van onveilige plekken. Er zijn dus keuzes gemaakt over het gebruik looproutes, waar vervolgens ook het cameraplan in het gebouw is op afgestemd.”

Met dank aan Bouwend Nederland en de redatie van BNR Bouwmeesters.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem contact met ons op door een e-mail te sturen naar info@esi.email.

Meer nieuws ›