Event Safety Update | Oktober 2018

Event Safety Update | Oktober 2018

De Event Safety Update van oktober 2018 bevat de volgende onderwerpen:

Leefbaarheid en evenementen: waar ligt de grens?
Hoe waarborgt de gemeente de leefbaarheid, met alle evenementen die jaarlijks plaatsvinden? Met een duidelijk beleidskader kan de gemeente alle belangen meewegen in haar keuzes, stelt Rik voogt in zijn blog op gemeente.nu. Lees meer

Handreiking Evenementenveiligheid 2018
Deze maand is de nieuwe versie van de Handreiking Evenementenveiligheid verschenen. In de HEV 2018 zijn de uitkomsten van de gebruikersevaluatie verwerkt. Lees meer

Kanttekeningen bij legaliseren XTC
XTC; het aantal voorstanders en pleitbezorgers voor legalisering lijkt toe te nemen. Het Trimbos-instituut plaats een aantal kanttekeningen bij ‘feiten’ die worden gepresenteerd over de risico’s van XTC-gebruik. Lees meer

Toegankelijkheid nationaal belang
Deze maand werd bekend dat het kabinet toegankelijkheid als nationaal belang erkent. Het wachten is nog op concrete maatregelen, schrijft Marianne Dijkshoorn in haar blog. Lees meer

Leren van veel voorkomende missers in mobiliteitsplanning
Het goed analyseren, plannen en sturen van de vervoersstromen bij een evenement valt niet altijd mee. Janno Brinkhuis benoemt de meest voorkomende missers en geeft in zijn blog advies over hoe hiermee om te gaan. Lees meer

Lees de volledige Event Safety Update hier: ESU Oktober 2018.

Meer nieuws ›