Nieuwe versie Handreiking Evenementenveiligheid (HEV) verschenen

Nieuwe versie Handreiking Evenementenveiligheid (HEV) verschenen

De HEV 2018: procesmodel evenementenveiligheid biedt een landelijk kader dat veiligheidsregio’s, politie, gemeenten en samenwerkingspartners kunnen gebruiken bij de vergunningverlening, voorbereiding, uitvoering en nazorg van veilige evenementen.

De HEV 2018, die is ontwikkeld in opdracht van het Veiligheidsberaad, is de opvolger van de Handreiking Evenementenveiligheid 2011. In de HEV 2018 zijn de uitkomsten van een gebruikersevaluatie verwerkt.

De HEV 2018 beschrijft het gehele proces voor de evenementenveiligheid. Dit proces start met het aanvragen van een evenement en eindigt met het evalueren van het evenement na afloop. Door acht processtappen te doorlopen, houden de verschillende samenwerkende partijen grip op de veiligheid bij evenementen en kunnen zij, als dat nodig is, op tijd maatregelen nemen om de veiligheid te bevorderen.

​Bij de HEV 2018: procesmodel evenementenveiligheid zijn Q&A’s beschikbaar. Hierin is ook een overzicht opgenomen van de overeenkomsten en verschillen tussen de Handreiking Evenementenveiligheid 2011 en de HEV 2018.

Download de HEV 2018

(bron: IFV, 18 oktober 2018)

Meer nieuws ›