Doorleefsessies zorgen voor een goed voorbereid evenement

Doorleefsessies zorgen voor een goed voorbereid evenement

ESI wordt alweer veelvuldig gevraagd voor het begeleiden van doorleefsessies. Op 19 april begeleidde Frank Wijmenga namens ESI de doorleefsessie voor Bevrijdingsdag in Oegstgeest. Ook staan er doorleefsessies op de planning voor Leiden Marathon en de Venloop. De doorleefsessie draagt bij aan een goede afstemming en een betere samenwerking tussen alle betrokken partijen.  

De doorleefsessie vormt de afsluiting van de voorbereidingen op een risico-evenement. Volgens de lijn van de landelijke Handreiking Evenementenveiligheid bestaat de voorbereiding bij dergelijke evenementen uit een multidisciplinaire risicoanalyse, integrale advisering vanuit de hulpdiensten aan de gemeente en het opstellen van een integraal operationeel plan. De organisator stelt een veiligheidsplan op waarin ook de aanpak van calamiteiten is opgenomen. 

Incidenten doorleven 

Eén tot twee weken voor het evenement komen de gemeente, de organisator, zijn inhuurpartners en de operationeel leidinggevenden van de hulpdiensten bij elkaar om met elkaar de reactie op mogelijke incidenten te ‘doorleven’. Dit gebeurt aan de hand van een aantal zorgvuldig gekozen incidentscenario’s die passen bij het karakter van het evenement. 

De trainer nodigt de deelnemers uit om aan te geven hoe ze zouden gaan handelen in de gegeven situatie. Vervolgens vraagt de trainer kritisch bij alle betrokken partijen door om er met de groep achter te komen hoe de deelnemers daadwerkelijk zouden gaan optreden. Omdat de ESI-trainer als relatieve buitenstaander de sessie begeleidt, wordt er niet naar de bekende weg gevraagd en worden deelnemers echt uitgedaagd om verder te denken. 

Oegstgeest 

Bevrijdingsdag in Oegstgeest telt maar liefst vier evenementen: een kermis, een kindervrijmarkt, een fair en een horecaplein. De complexiteit zit in de gelijktijdigheid van vier evenementen en de afstemming tussen vier organisatoren. In aanloop naar Bevrijdingsdag heeft de gemeente ESI ingeschakeld om een risicoanalyse te begeleiden en het multi-veiligheidsplan op te stellen. Tijdens de doorleefsessie hebben we de inhoud van het veiligheidsplan doorleeft. Duidelijk werd dat keuzes die gemaakt worden binnen de ene organisatie gevolg hebben voor de ander. Er is gezocht naar de juiste mate van afstemming tussen alle partijen.  

Meer weten 

ESI bereidt een doorleefsessie altijd in nauwe samenwerking met de betrokken partijen voor. Bij voorkeur gaat hier een door ESI begeleide multidisciplinaire risicoanalyse aan vooraf. Interesse in het organiseren van een doorleefsessie voor jouw evenement? Neem contact op met een van onze adviseurs!  

Meer nieuws ›