Kennis en inzicht leiden tot het beste advies

Doorleefsessie: een test van samenwerking en crisismanagement

De doorleefsessie vormt de afsluiting van de voorbereidingen op een risico-evenement. Volgens de lijn van de landelijke Handreiking Evenementenveiligheid bestaat de voorbereiding bij dergelijke evenementen uit een multidisciplinaire risicoanalyse, integrale advisering vanuit de hulpdiensten aan de gemeente en het opstellen van een integraal operationeel plan. De organisator stelt een veiligheidsplan op waarin ook de aanpak van calamiteiten is opgenomen.

Eén tot twee weken voor het evenement komen de gemeente, de organisator, zijn inhuurpartners en de operationeel leidinggevenden van de hulpdiensten bij elkaar om met elkaar de reactie op mogelijke incidenten te ‘doorleven’. Dit gebeurt aan de hand van een aantal zorgvuldig gekozen incidentscenario’s.

ESI begeleidt deze doorleefsessies. De trainer nodigt de deelnemers uit om aan te geven hoe ze zouden gaan handelen in de gegeven situatie. Vervolgens vraagt de trainer kritisch bij alle betrokken partijen door om er met de groep achter te komen hoe de deelnemers daadwerkelijk zouden gaan optreden. Omdat de trainer als relatieve buitenstaander de sessie begeleidt, wordt er niet naar de bekende weg gevraagd en worden deelnemers echt uitgedaagd om verder te denken.

ESI bereidt de doorleefsessie in nauwe samenwerking met de betrokken partijen voor. Bij voorkeur gaat hier een door ESI begeleide multidisciplinaire risicoanalyse aan vooraf. Lees ook de blog van Frank Wijmenga.

Interesse in het organiseren van een doorleefsessie voor jouw evenement? Vraag meer informatie of een offerte aan.

 

Tijdens de doorleefsessie worden de volgende punten behandeld:

  • Plannen doorleven
  • Doornemen van relevante incidentscenario’s
  • Communicatie tussen de verschillende partners
  • Risico’s in kaart brengen
  • Mogelijkheden tot verbetering
  • Teambuilding