Workshop ESI Jaarcongres: Reguleren van drukte ervaringen gemeente Breda

Workshop ESI Jaarcongres: Reguleren van drukte ervaringen gemeente Breda

Voor wie nog geen keuze heeft gemaakt tussen de workshops van het ESI Jaarcongres delen we dit keer meer informatie over de workshop: Reguleren van drukte in de stad: ervaringen gemeente Breda. Tijdens de coronacrisis werden de grenzen van de drukte van menig winkelstraat en stadspark bereikt. Wat leren we hiervan voor het bezoekersmanagement van binnensteden na corona?

ESI-adviseur Ben Jan van der Klis en Mirjam van de Meeberg van de gemeente Breda delen hun ervaringen. Ze spreken over de effectiviteit van uiteenlopende maatregelen die in de stad werden toegepast en de afstemming tussen alle stakeholders binnen de projectgroep drukte, waarin wekelijks vooruit werd geblikt en terug werd gekeken naar de drukke plaatsen en de te nemen of genomen maatregelen om deze drukte te managen.

Waarde van druktebeheersing

Zonder de afstandsnorm lijkt het publiek meer ruimte te hebben gekregen, is er dan nog sprake van echte drukte? De cirkels in de stadsparken zullen als een lange tijd geleden voelen nu het steeds kouder wordt. ‘We worden door de feiten ingehaald. Het is al even geleden dat het drukteplan Corona operationeel was. We proberen de workshop actueel te houden, zodat de materie herkenbaar blijft. Het is breder dan de coronamaatregelen in het algemeen. Hoe ga je als gemeente met deze veranderingen om en hoe beland je in zo’n structuur dat je problemen actief met elkaar oppakt.’, aldus Mirjam van de Meeberg.

Gemeente Breda gaat mee met de tijd door constant vooruit- en achteruit te blikken. Zo hebben zij nu een voorbeeldrol richting de horeca. Door een centrale plaats te faciliteren waar QR-codes worden gescand en met polsbandjes wordt gewerkt, nemen de wachtrijen in de uitgaansgebieden af. ‘Tijdens het jaarcongres in december zullen er wellicht nieuwe knelpunten en ervaringen zijn, ook deze belichten we dan graag met de deelnemers.’

Projectgroep drukte: ‘je hebt externe mensen nodig om de zaken intern goed te regelen.’

De stadsidentiteit ‘‘Breda brengt het samen’’ gaat ook op in de praktijk. Mirjam licht toe: ‘Ga met alle partijen daadwerkelijk aan tafel zitten en onderzoek met iedere discipline: wat is het knelpunt? Waar loop  je tegen aan? Hoe kunnen wij jou als gemeente helpen? En hoe kunnen jullie ons helpen?’

De projectgroep drukte heeft bewezen efficiënt te zijn. ‘Alle externe stakeholders zijn nog steeds aangehaakt en allen positief ten aanzien van de mensen, middelen en maatregelen die afgelopen tijd zijn ingezet.’, aldus  Ben Jan van der Klis. Tijdens de workshop gaan de sprekers verder in op de samenwerking binnen een projectgroep. Hoe vind je de samenwerking en hoe houd je die vast?

Burgemeester van Breda, Paul Depla, is op het jaarcongres geprogrammeerd in het plenaire programma. Hij heeft bijgedragen aan de manier waarop de gemeente drukte aanpakt. Mirjam van de Meeberg: ‘Hij denkt heel erg in mogelijkheden, dat is waarom we doen wat we doen. Hij wil de stad iets geven binnen de mogelijkheden die gelden. Hij wil ons prikkelen om te denken om wat er wel kan, eerder dan wat er niet kan.’

Voor wie?

De workshop is voor overheden die nog zoeken naar de grens van mogelijkheden in de openbare ruimte. Voor mensen die zich bezig houden met de inrichting van de stad en alle stakeholders van de buitenruimte zoals horeca en ondernemers. Ook handhaving wordt uitgenodigd om de vinger op de zere plekken te leggen, want Mirjam beaamt: ‘de maatregelen van afgelopen periode waren moeilijk te handhaven.’ Tot slot kunnen niet eerder genoemde disciplines ook hun voordeel doen met de workshop: ‘wij willen het gesprek aan gaan met de deelnemers en een bepaalde dynamiek creëren. Het samenbrengen van expertises kan voor iedereen leerzaam zijn’.

Het ESI Jaarcongres vindt plaats op 12 april 2022 in Zwolle in congres centrum Lumen. Meer weten over het ESI Jaarcongres? Klik hier.

Meer nieuws ›