Het ESI Jaarcongres kent drie rondes van workshops. Alle workshops worden verzorgd door vakdeskundige sprekers. De workshops kenmerken zich door een praktijkgerichte insteek. Daarbij is er altijd ruimte voor vragen en discussie.

Op deze pagina wordt het totale aanbod van workshops toegelicht. Zodra alle workshops bekend zijn, krijg je de kans je op te geven voor de drie workshops van jouw keuze.

Slimme binnenstad: grip op bezoekersstromen

De coronapandemie heeft het belang van grip op drukte in de openbare ruimte duidelijk aangetoond. Technieken op het gebied van Crowd Monitoring, Crowd- en Mobiliteitsmanagement hebben hun waarde bewezen in crisistijd. Aan gemeenten de uitdaging om de geleerde lessen nu om te zetten naar de ‘Slimme Binnenstad’.

Tijdens deze workshop laten Frank Wijnveld van CrowdProfessionals en Eelco Thiellier van Royal Haskoning DHV zien hoe innovatieve technieken nu al worden ingezet in het Crowd- en Mobiliteitsmanagement in steden. Zij gaan met de deelnemers in gesprek over de meerwaarde die deze technieken hebben voor gemeenten en hun veiligheidspartners; voor drukke dagen, demonstraties én evenementen in de binnenstad.

Reguleren van drukte in de stad: ervaringen gemeente Breda

Tijdens de coronacrisis werden de grenzen van de drukte van menig winkelstraat en stadspark bereikt. Het rechts houden op straat, wachtrijmanagement en kleurcodes voor drukte werden in korte tijd normaal. Soms moest de politie eraan te pas komen omdat reguleren niet meer lukte. Wat leren we hiervan voor het bezoekersmanagement van binnensteden na corona?

ESI-adviseur Ben Jan van der Klis en Mirjam van de Meeberg van de gemeente Breda delen hun ervaringen. Ze spreken over de effectiviteit van uiteenlopende maatregelen die in de stad werden toegepast en de afstemming tussen alle stakeholders binnen de projectgroep drukte, waarin wekelijks vooruit werd geblikt en terug werd gekeken naar de drukke plaatsen en de te nemen of genomen maatregelen om deze drukte te managen.

Veiligheid en mobiliteit Dutch Grand Prix

Roy Hirs, Manager Mobiliteit Dutch Grand Prix, neemt ons mee in de ervaringen en lessen van de eerste Formule 1 in Zandvoort sinds 1985. Lessen die zeker ook waardevol zijn voor de organisatie van andere evenementen! Bij een nieuw evenement weet je op voorhand niet welke vervoersmodaliteit de mensen kiezen en wanneer zij instromen. De backbone van het hele F1-plan is de modal split (verdeling tussen verschillende modaliteiten) geweest. De gehele voorbereiding buiten het circuit en bij de entrees hangt hier aan vast. Maar hoe kom je tot een betrouwbaar plan?

Vanuit een droomambitie is de gewenste modal split doordacht, gebaseerd op de visie van de Dutch Grand Prix op duurzaamheid. Vervolgens is gekeken hoe de klant ernaar kijkt: hoe gaat de klant zijn keuze maken en hoe kan je dit beïnvloeden? Roy bespreekt hoe mobiliteit op veiligheid en crowd management ingrijpt, en vice versa. Wat betekent bijvoorbeeld het instroompatroon voor de capaciteiten op de routes? Hij illustreert dit aan de hand van gegevens, analyses en beelden.

Uitdagingen crowd management op het spoor

Teamleider Security Leon Engbersen van NS Security bespreekt met senior adviseur Harold Salomons van CrowdProfessionals de uitdagingen die de in- en uitstroom van het bezoek aan grote evenementen met zich meebrengt voor het vervoer per trein. Uiteenlopende casussen komen aan de orde, waaronder de Grand Prix Formule 1 in Zandvoort en verschillende muziekevenementen.

We bespreken onder meer de inrichting en capaciteit van een station, het reguleren van de toestroom naar treinen, het sturen door reizigersinformatie en de samenwerking met de organisator, de politie en andere partners. Deelnemers krijgen best practices aangereikt voor het in goede banen leiden van de in- en uitstroom van evenementen via het spoor.

Terug naar mooie en veilige festivals!

We verlangen allemaal sterk naar de heropstart van alle mooie festivals die ons land rijk is. Twee praktijkexperts die normaalgesproken een heel seizoen op festivalweides aan het werk zijn, delen hun ervaringen en inzichten met het plannen, inrichten en uitvoeren van een veilig festival: Marion Vos, die onder meer werkt voor Bevrijdingsfestival Overijssel, en Marcus ten Zijthoff van de Feestfabriek (vooral bekend van de Zwarte Cross). Zij geven de deelnemers inzichten en tips mee over het opstellen van het veiligheidsplan, de risicoanalyse, uitdagingen op het gebied van natuur en milieu, het organiseren van crowd management op een druk festival en de voorbereiding op noodsituaties.

Meer workshops worden binnenkort bekendgemaakt

Inschrijven ESI Jaarcongres

Je kunt je nu al inschrijven voor het ESI jaarcongres 2021 in Zwolle. Doe je dit voor 1 oktober, dan geldt een extra voordelig tarief. Voor groepen vanaf 3 personen geldt daarnaast nog een speciale groepskorting.

Tarieven

We gaan ervan uit iedereen op 2 december persoonlijk te mogen ontmoeten in Zwolle. We overwegen het congres ook online aan te bieden. Hierover later meer. 

Voor deelname aan het ESI jaarcongres 2021 gelden de volgende tarieven exclusief BTW:

– Deelnameprijs (standaard): € 355,00 per persoon
– Deelnameprijs tot 1 oktober: € 325,00 per persoon
– Groepstarief (vanaf 3 personen): € 295,00 per persoon