Welke gevolgen heeft plaatsing op een evenementenkalender?

Welke gevolgen heeft plaatsing op een evenementenkalender?

Bewoners van de gemeente Zutphen ervaren veel overlast van de vele evenementen. Zij hebben een zaak aangespannen over de gemeentelijke evenementenkalender. Volgens de bewoners staat een evenement vast wanneer het op de kalender staat. Een besluit met rechtsgevolg. Op 11 september 2019 deed de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak over een zaak die door bewoners van de gemeente Zutphen was aangespannen over de gemeentelijke evenementenkalender.

Nut en noodzaak van een plaatsing

De evenementenkalender is een begrip in vrijwel alle gemeenten en veiligheidsregio’s. Een gemeente kan via vooraankondiging voor 1 januari een overzicht vormen van komende evenementen. Op lokaal en regionaal niveau is deze informatie nodig om te beoordelen:

  • of er andere evenementen of werkzaamheden op dat tijdstip plaatsvinden
  • welke consequenties dit heeft
  • of er voldoende hulpverlenings- en politiecapaciteit aanwezig is.

Plaatsing van evenementen op de kalender leidt niet automatisch tot het recht op een vergunning. Aanvragers die zich later melden kunnen alsnog een aanvraag indienen. Op basis hiervan besloot de rechter dat de vaststelling van de evenementenkalender in Zutphen geen rechtsgevolgen heeft.

In Rotterdam is dit anders geregeld. Hier geeft de APV aan dat een vergunning alleen verleend wordt als het evenement een plek heeft gekregen op de evenementenkalender.

Wat betekent dit voor gemeenten of omwonende besturen van veiligheidsregio’s?

“Als gemeente is het goed niet over het hoofd te zien welke regeling over de evenementenkalender in de APV bestaat en hoe die de juridische status van de kalender bepaalt” zo betogen advocaten Laura van der Meulen en Marije van Mannekes van Pels Rijcken in hun blog over deze casus op de website blogomgevingsrecht.nl.

Meer weten over de juridische kwesties rond evenementen?

Volg de workshop op het jaarcongres evenementenveiligheid op 31 oktober 2019 in Apeldoorn of neem deel aan de cursus Evenementen en omgevingsrecht op 6 februari 2020 in Den Haag.

 

Meer nieuws ›