Jaarcongres evenementenveiligheid 2019

31 okt 2019 / 09:00 - 17:00 uur

Veiligheid op evenementen. Echt veilig of schijnveilig? 

Eerdere incidenten, nieuwe veiligheidsnormen en ongrijpbare dreiging van terrorisme. Zijn deze incidenten aanleiding voor meer veiligheidsmaatregelen? Volgens Professor Chris Kemp zijn de vragen die we moeten stellen: 

 • Hoe effectief zijn de getroffen maatregelen?
 • In hoeverre is er sprake van een golfbeweging en verslapt de aandacht na verloop van tijd? 
 • Welke invloed hebben deze maatregelen op de veiligheid? 

Op deze en andere vragen gaat Professor Chris Kemp in tijdens het jaarcongres. Professor Chris Kemp is werkzaam voor Public Policy, Edinburgh Napier University en wereldwijd bekend om zijn werk aan de veiligheid van drukbezochte plaatsen. Hij gaat in op de vraag: in hoeverre zijn evenementen ‘echt veilig of schijnveilig’ zijn.

Interactieve sessies

Ga in gesprek met vakgenoten en wetenschappers tijdens één van de volgende interactieve sessies:  

 • Evenementen en het omgevingsrecht: wat zijn de stand van zaken en praktische tips.
 • Hoe organiseert u coördinatie en crisisbeheersing op evenementen?
 • Hoe beheerst u drukte op vrij toegankelijke evenementen?
 • Welke invloed hebben evenementen op de gezondheid?

Vergroten van de veiligheid van de evenementen in uw gemeente?

Met dit congres verkrijgt u kennis en inzichten en bent u na het congres op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.

09.00 uur Registratie en ontvangst met koffie en thee

 
09.30 uur Opening en inleiding door de dagvoorzitter Rogier Elshout

Professioneel dagvoorzitter en debatleider Rogier Elshout

Rogier Elshout

 09.45 uur Actualiteiten Evenementenveiligheid in vogelvlucht Syan Schaap

Directeur, Event Safety Institute

Syan Schaap

10.15 uur  Echt veilig of schijnveilig? Professor Chris Kemp

Public Policy, Edinburgh Napier University & Mind over Matter Consultancy

Chris Kemp

Bij evenementen lijken steeds meer veiligheidsmaatregelen te worden genomen. Eerdere incidenten, nieuwe veiligheidsnormen en de ongrijpbare dreiging van terrorisme lijken daarbij mee te spelen, maar:

 •  Hoe effectief zijn die maatregelen?
 • Zijn het golfbewegingen, verslapt de aandacht na verloop van tijd?
 • Wordt het mogelijk onveiliger door alle maatregelen?

Chris Kemp is een Britse professor en expert op het gebied van evenementenveiligheid. Hij is wereldwijd bekend om zijn werk aan de veiligheid van druk bezochte plaatsen en zijn inspanningen evenementen veiliger te maken.

10.45 uur Teun van Dongen

Onafhankelijke nationale en internationale veiligheidsexpert, auteur van ‘Radicalisering ontrafeld: tien redenen om een terroristische aanslag te plegen’.

Teun van Dongen

 

10.50 uur Evenementen: een aanslag op de gezondheid?

Het bezoeken van een evenement gaat nogal eens gepaard met activiteiten die de gezondheid kunnen schaden en dat zien we onder meer terug in bezoek van de EHBO. Er lijkt een trend te ontstaan om bij evenementen de regulering minder op de effecten, maar meer op de oorzaken van deze gezondheidsrisico’s te richten. Wat is wenselijk en haalbaar?

Discussie met het panel over onder meer:

 •  De ontwikkelingen in de rol van de GHOR
 • Gezondheidsincidenten die hebben geleid tot nieuwe inzichten en adviezen
 • Gemeenten die nieuw beleid maken op het gebied van gezondheid bij evenementen
 • Aanpak van lachgas

Walter de Jong  Marc Snabilie  Ronald van Litsenburg

Ronald van Litsenburg | Managing Director, Dutch Safety Group

Marc Snabilie | Beleidsmedewerker Advisering en Planvorming, GGD Kennemerland

Walter de Jong | Medewerker beleidsuitvoering, Unit Veiligheid, Gemeente Alkmaar (De gemeente Alkmaar ziet lachgas als ‘mogelijk aanstootgevend en een risico voor de veiligheid en gezondheid’. Dit staat in de nieuwe Uitvoeringsregels evenementen 2019 van de gemeente. Hierdoor kan de gemeente in de vergunning nadere voorschriften verbinden aan de verkoop van lachgas).

Natasja Veenboer | Vice President, Monumental Productions (organisator van o.m. Awakenings) en betrokken bij Celebrate Safe sinds 2015.

11.15 uur Netwerkpauze

 

11.45 uur Eerste ronde interactieve verdiepingssessies
 • 1.1 Evenementen en het omgevingsrecht
 • 1.2 Veldnorm evenementenzorg
 • 1.3 De snelste weg naar een duurzame evenementenbeleid
 • 1.4  Beheersen van drukte op vrij toegankelijke evenementen
 • 1.5 Coördinatie en crisisbeheersing op evenementen

 

12.30 uur Netwerklunch

 

13.30 uur Tweede ronde interactieve verdiepingssessies
 • 2.1 Stimuleren van toegankelijkheid
 • 2.2 Beheersen van drukte op vrij toegankelijke evenementen
 • 2.3 Evenementen en het omgevingsrecht
 • 2.4 Natuur en feest in evenwicht: Aandacht voor impact op de natuur
14.15 uur Doorloop naar derde ronde sessies

 

14.25 uur Derde ronde interactieve verdiepingssessies
 • 3.1 Coördinatie en crisisbeheersing op evenementen
 • 3.2 Leefbaarheid en feest in evenwicht
 • 3.3 Veldnorm evenementenzorg
 • 3.4 Regelen van vervoer rond grote evenementen

 

15.10 uur  Netwerkpauze

 

15.40 uur  Vreugdevuren Scheveningen: lessons learned

Toelichting rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de besluitvorming, de vreugdevuren, de brandontwikkeling en de crisisbeheersing van dit incident.

Projectleider Rapport Vreugdevuren Onderzoeksraad voor Veiligheid (toegezegd onder voorbehoud)

16.20 uur Conclusie en aanbevelingen

Syan Schaap Event Safety Institute

Syan Schaap

 

16.30 uur Netwerkborrel

11.45 Uur Eerste ronde sessies

 

1.1 Evenementen en het omgevingsrecht
Stand van zaken en praktische tips

Laura van der Meulen Marije van Mannekes

De omgevingsrechtelijke borging van evenementen is mede door diverse rechterlijke uitspraken in veel gemeenten hoog op de agenda komen te staan. De ruimtelijke relevantie en mogelijke strijdigheid met het bestemmingsplan vragen om actie. In deze workshop worden de verbanden tussen de APV-vergunning, de ruimtelijke borging, het evenementenbeleid en andere wettelijke regelingen in beeld gebracht. Dit stelt u beter in staat om het plaatsvinden van evenementen juridisch goed te borgen, bewuste beleidskeuzes te maken en te anticiperen op de implementatie van de Omgevingswet.

In de workshop bespreken wij in vogelvlucht twee hoofdonderdelen:

 • Hoe moeten evenementen naar huidig recht omgevingsrechtelijk worden geborgd
 • Hoe verandert dat onder de Omgevingswet?

Laura van der Meulen | Advocaat sectie Ruimte en Milieu, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn Advocaten

Marije van Mannekes  | Professional support lawyer op de sectie Ruimte en Milieu, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn Advocaten

 
1.2 Veldnorm evenementenzorg
Criteria voor betere zorgverlening

Er zijn grote verschillen in wat men als goede evenementenzorg ziet en het is lang niet altijd duidelijk wie deze zorg verleent. Dit was reden voor de ontwikkeling van de Veldnorm Evenementenzorg welke in maart 2019 werd gepubliceerd. De veldnorm is een gezamenlijke inspanning van vele veldpartijen en draagt bij aan professionalisering en verdere verbetering van de kwaliteit van evenementenzorg. In deze workshop worden een aantal praktische aspecten van de veldnorm besproken.

Pim de Ruijter

Pim de Ruijter | Arts en Projectleider Veldnorm

Marieke Cottaar | Voorzitter, Projectgroep Veldnorm

 

1.3 De snelste weg naar een duurzaam evenementenbeleid
Nieuw perspectief voor uw evenementen

Meer en meer gemeenten hebben in hun evenementenbeleid expliciet aandacht voor duurzaamheid. In deze workshop worden ideeën besproken die gemeenten een structuur biedt om met duurzaamheid aan de slag te gaan. Waarbij het niet alleen gaat over het schrijven van beleid, maar ook over de implementatie en borging hiervan, waarin een samenspel tussen de overheid en de festivalorganisatoren centraal staat. Ook het trainen en opleiden van handhavers, vergunningverleners en toezichthouders is onderdeel van dit traject.

Frans Verouden Marco Ouwerkerk

Marco Ouwerkerk | Adviseur duurzaamheid en initiatiefnemer van Stichting Green StagesFrans Verouden | Adviseur duurzaamheid en initiatiefnemer van Stichting Green Stages

 

1.4  Beheersen van drukte op vrij toegankelijke evenementen
Praktijkcasus Leidens Ontzet

Jaarlijks komen op 2 en 3 oktober enkele tienduizenden mensen naar het centrum van Leiden voor een vrij toegankelijk volksfeest. De gemeente Leiden heeft onderzoek gedaan naar de drukte en het Crowd Management. U hoort de uitkomsten van het onderzoek en de resultaten die de gemeente in 2019 heeft bereikt bij het implementeren van de adviezen. De workshopleiders nemen u mee naar de situatie en presenteren inzichten die ook voor andere stedelijke evenementen herkenbaar zullen zijn.

Syan Schaap

Arthur Barendsen | Teammanager Vergunningen Openbare Ruimte, Gemeente Leiden

Martin Braam | Evenementencoördinator, Gemeente Leiden

Syan Schaap | Event Safety Institute

 

1.5 Coördinatie en crisisbeheersing op evenementen

Op het moment dat het spannend wordt ten tijde van een incident moet er worden samengewerkt. Al was het maar om gezamenlijk de communicatie vorm te geven. Een incidentmanagementorganisatie voegt iets toe, maar dan wel wanneer maatregelen van de reguliere evenementenorganisatie ontoereikend of afwezig zijn. Dat geldt zowel operationeel als bestuurlijk; wat voegt een organisatie of functionaris toe aan de oorzaak- of gevolgbestrijding? Met elkaar gaan we aan de slag om de minimale en robuuste incidentmanagementorganisatie te bepalen voor je eigen evenement.

Frank Wijmenga Roy Johannink

Frank Wijmenga | Event Safety Institute

Roy Johannink | Training, Advies en Onderzoek

 

13.30 Uur Tweede ronde sessies

 

2.1 Stimuleren van toegankelijkheid: Lessen uit innovatieve pilots
2.2 Beheersen van drukte op vrij toegankelijke evenementen
Praktijkcasus Leidens Ontzet

 

Jaarlijks komen op 2 en 3 oktober enkele tienduizenden mensen naar het centrum van Leiden voor een vrij toegankelijk volksfeest. De gemeente Leiden heeft onderzoek gedaan naar de drukte en het Crowd Management. U hoort de uitkomsten van het onderzoek en de resultaten die de gemeente in 2019 heeft bereikt bij het implementeren van de adviezen. De workshopleiders nemen u mee naar de situatie en presenteren inzichten die ook voor andere stedelijke evenementen herkenbaar zullen zijn.

Syan Schaap

Arthur Barendsen |Teammanager Vergunningen Openbare Ruimte, Gemeente Leiden

Martin Braam | Evenementencoördinator, Gemeente Leiden

Syan Schaap | Event Safety Institute

 

2.3 Evenementen en het omgevingsrecht

De omgevingsrechtelijke borging van evenementen is mede door diverse rechterlijke uitspraken in veel gemeenten hoog op de agenda komen te staan. De ruimtelijke relevantie en mogelijke strijdigheid met het bestemmingsplan vragen om actie. In deze workshop worden de verbanden tussen de APV-vergunning, de ruimtelijke borging, het evenementenbeleid en andere wettelijke regelingen in beeld gebracht. Dit stelt u beter in staat om het plaatsvinden van evenementen juridisch goed te borgen, bewuste beleidskeuzes te maken en te anticiperen op de implementatie van de Omgevingswet.

In de workshop bespreken wij in vogelvlucht twee hoofdonderdelen:

 • Hoe moeten evenementen naar huidig recht omgevingsrechtelijk worden geborgd?
 • Hoe verandert dat straks onder de Omgevingswet?

Laura van der Meulen Marije van Mannekes

Laura van der Meulen | Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn Advocaten

Marije van Mannekes | Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn Advocaten

 

2.4 Natuur en feest in evenwicht
Aandacht voor impact op de natuur

Evenementen in natuurgebieden kunnen een grote impact hebben op het milieu. Grote aantallen mensen, geluidsoverlast, verontreiniging en zwaar transport belasten het terrein, de nabijgelegen wateren en het lokale ecosysteem. Veel evenementen vinden bovendien plaats in het broedseizoen. Hoe kan hier verantwoord mee omgegaan worden? Kan dat eigenlijk wel?

Tijdens deze sessie gaat een panel o.l.v. de dagvoorzitter in op thema’s als:

 • Hoe kan je flora en fauna beschermen?
 • Hoe laat je een terrein beter achter dan je het aantrof?
 • Hoe ga je om met weerstand bij burgers?

Paul SchurinkGerben Houtkamp

Gerben Houtkamp | Programmamanager, Recreatie Noord-Holland

Paul Schurink        | Green Events

Douk Vos                | Projectleider Festivals, DEKMANTEL

 

14.25 Uur Derde ronde sessies

 

3.1  Coördinatie en crisisbeheersing op evenementen

Op het moment dat het spannend wordt ten tijde van een incident moet er worden samengewerkt. Al was het maar om gezamenlijk de communicatie vorm te geven. Een incidentmanagementorganisatie voegt iets toe, maar dan wel wanneer maatregelen van de reguliere evenementenorganisatie ontoereikend of afwezig zijn. Dat geldt zowel operationeel als bestuurlijk; wat voegt een organisatie of functionaris toe aan de oorzaak- of gevolgbestrijding? Met elkaar gaan we aan de slag om de minimale en robuuste incidentmanagementorganisatie te bepalen voor je eigen evenement.

Frank WijmengaRoy Johannink

Frank Wijmenga | Event Safety Institute

Roy Johannink | Training, Advies en Onderzoek

 

3.2 Leefbaarheid en feest in evenwicht

 

3.3 Veldnorm evenementenzorg
criteria voor betere zorgverlening

Welke verschillen zijn er in goede evenementenzorg en wie verleent deze zorg? De verschillen zijn groot en het is onduidelijk wie de zorg verleent. Dit was reden voor de ontwikkeling van de Veldnorm Evenementenzorg welke in maart 2019 werd gepubliceerd. De veldnorm is een gezamenlijke inspanning van vele veldpartijen en draagt bij aan professionalisering en verdere verbetering van de kwaliteit van evenementenzorg. In deze workshop worden een aantal praktische aspecten van de veldnorm besproken.

Pim de Ruijter

Pim de Ruijter | Arts en Projectleider Veldnorm

Marieke Cottaar | Voorzitter, Projectgroep Veldnorm

 

3.4 Regelen van vervoer rond grote evenementen
Uitdagingen en aanpak

Hoe beheers je het vervoer rond evenementen met enorme aantallen reizigers? Bijvoorbeeld met:

 • realtime data van de perrons
 • de voetgangerssensoren in het station
 • het operationeel mobiliteitscentrum in de Arena

Hoe realiseren verschillende ketenpartners een veilig station voor reizigers en personeel?

Jeroen van den Heuvel Sander Venneman

Sander Venneman | Teammanager Vervoer Metro, GVB

Jeroen van den Heuvel | Station Developer, NS Stations & PhD-Student bij Delft University of Technology

Reacties van deelnemers aan de voorgaande editie:

Goed moment om te netwerken, met elkaar in gesprek te zijn, workshops bij te wonen die aansluiten op behoefte. Medewerker Risicobeheersing, Veiligheidsregio

Prima georganiseerde samenkomst…met hoog contactmoment binnen de totale branche. Teamchef, Politie

Het congres doet zijn naam eer aan. Is een goede mix van theorie en praktijk. Geeft veel informatie op één dag.Juridisch adviseur, Gemeente

Tickets

Let op: vroegboekprijs t/m 27 september 2019

Deelnameprijs per persoon – primaire doelgroep*

€ 295,- per persoon (excl. btw) | Vroegboekprijs t/m 27 september 2019 

€ 345,- per persoon (excl. btw) | Standaardprijs 

Team (vanaf 2 of meer personen) – primaire doelgroep*

€ 250,- per persoon (excl. btw) | Vroegboekprijs t/m 27 september 2019

€ 275,- per persoon (excl. btw) | Standaardprijs 

Commerciële prijs – niet-primaire doelgroep

€ 999,- per persoon (excl. btw)

*Primaire doelgroep 

 • Beleidsmedewerkers, coördinatoren, projectleiders, inspecteurs bij gemeenten, provincies en ministeries op het gebied van veiligheid, handhaving, vergunningen, crisisbeheer en marktbeheer;
 • Brandweercommandanten, inspecteurs bij brandweerkorpsen;
 • Beleidsmedewerkers en coördinatoren bij politie, GGD, GHOR’s, beveiligingsbedrijven en veiligheidsregio’s;
 • Docenten WO, HBO en MBO opleidingen relevant voor evenementenveiligheid;
 • Organisatoren, verhuurders, beheerders en exploitanten van evenementen.

Locatie

ApenheulJ.C. Wilslaan 217313 HK Apeldoorn

Parkeren

Kom je met de auto, dan kan je deze parkeren op de parkeerplaats tegenover Park Berg & Bos. Er is een ingang aan de Burgemeester Roosmale Nepveulaan en aan de J.C. Wilslaan.

De parkeerplaats is eigendom van de gemeente Apeldoorn en wordt beheerd door Accres. Je parkeert hier tegen gemeentelijk tarief. In 2019 kost een dagkaart € 8,80. Parkeerkaarten zijn verkrijgbaar bij de automaten op de parkeerplaats en bij de kassa van Apenheul. Bij extreme drukte kan je begeleid parkeren buiten de centrale parkeerplaats.

Houd er rekening mee dat het vanaf de parkeerplaats nog zo’n 10-15 minuten lopen is tot de entree van Apenheul.

Vanaf de parkeerplaats steek je de straat over in de richting van Stadspark Berg & Bos. Volg het pad rechts langs de grote vijver (onder het bord ‘Apenheul’ door) in de richting van Apenheul en De St@art. Vanaf de parkeerplaats is het zo’n 10-15 minuten lopen naar de entree van Apenheul. 

 

Openbaar vervoer

Vanaf station Apeldoorn reis je met lijn 2 in ruim 10 minuten naar bushalte Apenheul. Plan je reis vooraf op www.9292.nl of bel met 0900-9292 voor een reisadvies (€ 0,90 p.m. max. € 18,-).

 

Locatie

Kaart wordt geladen...