Evenementen en omgevingsrecht

06 feb 2020 / 09:00 - 17:00 uur

Nieuwe cursus evenementen en omgevingsrecht

De omgevingsrechtelijke borging van evenementen is mede door diverse rechterlijke uitspraken in veel gemeenten hoog op de agenda komen te staan. De ruimtelijke relevantie en mogelijke strijdigheid met het bestemmingsplan vragen om actie. In deze cursus worden de verbanden tussen de APV-vergunning, de ruimtelijke borging, het evenementenbeleid en andere wettelijke regelingen scherp in beeld gebracht. Dit stelt u in staat om het plaatsvinden van evenementen juridisch goed te borgen, bewuste beleidskeuzes te maken en te anticiperen op de implementatie van de Omgevingswet.

Deze cursus wordt verzorgd in samenwerking met advocatenkantoor Pels Rijcken, gespecialiseerd in het omgevingsrecht. De cursus bestaat uit twee hoofdonderdelen: 1) hoe moeten evenementen naar huidig recht omgevingsrechtelijk worden geborgd en 2) hoe verandert dat straks onder de Omgevingswet?

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus kan de deelnemer:

 • het onderscheid tussen het spoor van de evenementenvergunning op grond van de APV en de ruimtelijke borging van een evenement herkennen en duiden;
 • aangeven welke evenementen een evenementenvergunning op grond van de APV behoeven en welke weigeringsgronden daarbij gelden;
 • aangeven hoe een evenement ruimtelijke geborgd kan worden;
 • aangeven aan welke ruimtelijke vereisten evenementenlocaties moeten voldoen;
 • uitleggen wat de mogelijke status van schaarse vergunningen inhoudt voor de beoordeling van aanvragen;
 • uitleggen welke gevolgen de Omgevingswet naar verwachting heeft op de vergunningverlening en ruimtelijke borging van evenementen.

Incompany

Het is ook mogelijk om de cursus incompany te organiseren, voor groepen tot 15 deelnemers. Tijdens de cursus sluiten we aan op uw gemeentelijke beleid, bestemmingsplannen en de APV. Tevens kunnen we specifieke evenementen behandelen die in de eigen gemeente aan de orde zijn. Door de cursus op uw eigen locatie te volgen, kan uw team samen leren en de kennis op de eigen praktijk toepassen.

Informeer bij ESI naar de mogelijkheden.

 • Doelgroep: primair beleidsmedewerkers, juridisch adviseurs, medewerkers vergunningverlening van gemeenten. Secundair medewerkers van veiligheidsregio’s en evenementenorganisaties die vanuit hun werk te maken hebben met de materie
 • Omschrijving: bijscholing voor gemeenten over de huidige en toekomstige vereisten voor omgevingsrechtelijke borging van evenementen
 • Vereiste voorkennis: algemene kennis van de Algemene wet bestuursrecht en het proces van vergunningverlening van evenementen
 • Inhoud: lesmateriaal, oefencasussen (sheets en achtergronddocumentatie worden digitaal verstrekt)
 • Duur: 1 dag, van 9:00 uur tot uiterlijk 17:00 uur
 • Planning: donderdag 6 februari 2020
 • Locatie: Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, Bezuidenhoutseweg 57, 2502 AT Den Haag
 • Aantal deelnemers: minimaal 6, maximaal 15
 • Prijs: € 595,00 per persoon ex BTW lunch en dranken (incompany: informeer bij ESI naar de mogelijkheden)
 • Begeleiding: Laura van der Meulen en Marije van Mannekes (Pels Rijcken) en Daniël Schipper (ESI)
Deel 1: hoe zit het nu?
 • De evenementenvergunning op grond van de APV (spoor 1)
 • De ruimtelijke borging van evenementen (spoor 2)
 • De rol van de omgevingsvergunning voor het in werking hebben van een inrichting bij evenementen
 • Overige vereiste besluiten voor evenementen
 • Evenementenbeleid
 • Overige documenten bij motivering besluiten
 • Evenementenvergunningen: schaarse rechten?
Deel 2: hoe wordt het straks?
 • Omgevingswet: gevolgen voor de vergunningverlening, de planologische invulling en de samenhang tussen de APV en het ruimtelijke spoor.

Laura van der Meulen

Laura van der Meulen is advocaat bij Pels Rijcken op de sectie Ruimte en Milieu. Zij procedeert en adviseert op het gebied van het omgevingsrecht. Laura staat de rijksoverheid, provincies, gemeenten, waterschappen, COA en commerciële (vastgoed)partijen bij, in de voorbereiding en de verdediging van ruimtelijke besluiten voor tal van omvangrijke ontwikkelingen. De omgevingsrechtelijke borging van evenementen is één van de thema’s waar zij zich veel mee bezig houdt.

Marije van Mannekes

Marije van Mannekes werkt als jurist bij Pels Rijcken op de sectie Ruimte en Milieu en houdt zich binnen deze praktijk bezig met de kennisontwikkeling. In dat verband houdt zij alle juridische trends en ontwikkelingen bij en vertaalt deze naar relevante gevolgen voor de praktijk. Zij schrijft veelvuldig over omgevingsrechtelijke onderwerpen, waarvan evenementen één van de voornaamste is.

Daniël Schipper

Daniël Schipper heeft jaren lange ervaring als Evenementenmanager bij de gemeente Amsterdam. Hij was betrokken bij veel grote evenementen, o.a. de troonswisseling, Sail en Koningsdag en heeft inhoudelijk bijgedragen aan de totstandkoming van het Amsterdams beleidskader voor evenementen.

Locatie

Kaart wordt geladen...

‹ Terug naar workshops & opleidingen Evenementen en omgevingsrecht

Inschrijven

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.