Hoe goed zijn verkeersregelaars voorbereid op hun taak?

Hoe goed zijn verkeersregelaars voorbereid op hun taak?

Een blog van Janno Brinkhuis

De afgelopen jaren zijn regelmatig incidenten met (evenementen)verkeersregelaars in het nieuws verschenen. Het aantal voorvallen lijkt de afgelopen weken toe te nemen. (Evenementen)verkeersregelaars hebben te maken met agressie en geweld met soms zelfs de dood tot gevolg. Deze problemen bestaan al sinds de invoering van de functie verkeersregelaar. ESI mobiliteitsmanager Janno Brinkhuis gaat in op de vragen: waardoor ontstaan deze problemen en hoe worden (evenementen)verkeersregelaars voorbereid op hun taak?

Verschil tussen verkeersregelaars

In Nederland kennen we een aantal verschillende functies die zich bezighouden met het regelen van verkeersstromen. In deze blog bespreken we er twee:

 • evenementenverkeersregelaars;
 • beroepsverkeersregelaars.

Bij wet is het vereist dat beide verkeersregelaars een opleiding volgen om het verkeer te begeleiden. De eis voor kleding en herkenbaarheid is gelijk en onderscheid hierin acht de overheid niet wenselijk. Weggebruikers zien niet welk type regelaar voor hen staan. Zij zien een man of vrouw in een reflecterend hesje met een driehoek erop die hen aanwijzingen geeft.

Evenementenverkeersregelaars

Een evenementenverkeersregelaar volgt verplicht een E-learning (theorie) cursus. De organisatie van het evenement verstuurt, na het aanmaken van een evenement op de website van de SVNL, een toegangscode. Deze toegangscode verzilvert de beoogde evenementenverkeersregelaar op de website van de SVNL om aan de E-learning deel te nemen. Na het positief afronden van deze E-learning ontvangt men een instructieverklaring. Deze instructieverklaring wordt ter beschikking gesteld aan de betreffende gemeente, die op basis van deze instructieverklaring een aanstellingsbesluit opstelt.

In de praktijk werkt het verzilveren van de code, maar ook het functioneren van de multiple choice-toets, vaak niet naar behoren. Hierdoor gebeurt het steeds vaker dat beoogde evenementenverkeersregelaars afhaken, met als gevolg dat het voor een organisator van een evenement lastig is om de benodigde aantallen regelaars voor zijn evenement te regelen.

Indien de betreffende gemeente dit van toepassing acht, kan ze een beperking in de uitvoering van de bevoegdheid van de evenementenverkeersregelaar opnemen. Neemt zij geen beperking op in het aanstellingsbesluit, dan mag een evenementenverkeersregelaar (afgezien van beperkingen binnen de Regeling Verkeersregelaars 2009) exact dezelfde taken uitvoeren als een beroepsverkeersregelaar.

Beroepsverkeersregelaars

De opleiding tot beroepsverkeersregelaar bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. De inhoud van het theoretische gedeelte verschilt sterk onder de verschillende aanbieders van deze opleiding, aangezien de overheid geen voorschriften aan stelt. Ook de duur van het theoretische gedeelte is niet bij alle aanbieders gelijk. De opleidingsdagen verschillen tussen de één en drie dagen, inclusief theorie-examen. Het praktische gedeelte bestaat uit twee dagdelen: het eerste dagdeel bestaat uit praktijkoefeningen en het tweede dagdeel uit het praktijkexamen.

Beide onderdelen worden afgesloten met een examen. Bij het praktijkexamen is een vertegenwoordiger van de politie aanwezig. De examinator, degene die de opleiding geeft, is uiteindelijk verantwoordelijk voor het bepalen of iemand wel of niet geslaagd is.

Wanneer zet je welk type regelaar in?

In de Regeling Verkeersregelaars 2009 staan enkele beperkingen voor het inzetten van deze regelaars.

Wanneer zet je een evenementenverkeersregelaar in:

 • wanneer hij/zij 16 jaar of ouder is;
 • de instructie met goed gevolg heeft afgerond;
 • hij/zij is aangesteld door de gemeente waarin het evenement plaatsvindt.

Indien een beperking in de uitoefening van de bevoegdheid is beschreven op het aanstellingsbesluit, heeft dit als gevolg dat sommige posities of taken niet door een evenementenverkeersregelaar mogen worden uitgevoerd. Daarnaast zijn er nog aanvullende beperkingen wanneer de evenementenverkeersregelaar tussen de 16 en 18 jaar oud is. Deze evenementenverkeersregelaar mag alleen ingezet worden:

 • op wegen waar de maximum snelheid 50 kilometer per uur is;
 • bij daglicht en indien er bij duisternis of slecht zicht voldoende openbare straatverlichting aanwezig is.

Wanneer zet je een beroepsverkeersregelaar in:

Indien vanuit de taken, positie of situatie (snelheid of verlichting) óf vanuit de beperking op het aanstellingsbesluit blijkt dat een evenementenverkeersregelaar niet ingezet kan worden voor een taak of positie. Natuurlijk kan de organisator er ook voor kiezen om met beroepsverkeersregelaars te werken op posities waar ook evenementenverkeersregelaars voor mogen worden ingezet.

Zijn (evenementen)verkeersregelaars voorbereid op hun taak?

Voor het onderbouwen van deze vraag trekken we de vergelijking met het halen van het rijbewijs. Tijdens de rijlessen leer je vaardigheden en hoe je een voertuig veilig bestuurt. Na het behalen van je rijbewijs doe je rijervaring op door het te doen, kilometers te maken en te leren anticiperen op verschillende verkeerssituaties. Vaardigheden worden automatismen en inzicht in veilig verkeersgedrag neemt toe. Hoe snel dit gaat, verschilt per persoon. Sommige bestuurders hebben na 1.000 kilometer het gevoel dat ze zich veilig door het verkeer begeven, anderen hebben daar minstens 25.000 kilometer voor nodig en weer andere bestuurders voelen zich nooit veilig op de weg. Om dezelfde reden is niet elk persoon geschikt om te werken als verkeersregelaar. Als verkeersregelaar moet je in staat zijn tot:

 • het veilig geleiden van het verkeer;
 • het borgen van je eigen veiligheid door te bepalen wat de meest veilige plek op de weg is tijdens het regelen van het verkeer;
 • het omgaan met onvriendelijke bestuurders.

De opleiding bereidt je hier niet op voor. Pas wanneer je werkzaam bent in de praktijk, blijkt of je geschikt bent voor het vak.

Beroepsverkeersregelaars doen de noodzakelijke ervaring op in de praktijk en hebben op enig moment voldoende ervaring opgedaan voor elke zich voordoende situatie. Bijkomend aspect is dat de meeste beroepsverkeersregelaars met name ingezet worden bij wegwerkzaamheden. Dat betekent dat de tijd dat een fulltime verkeersregelaar bij wegwerkzaamheden daadwerkelijk het verkeer aan het regelen is, zeer beperkt is. De meeste inzet bij wegwerkzaamheden vindt plaats bij een afsluiting. De taak van een beroepsverkeersregelaar bestaat hier voornamelijk uit het bestuurders ontzeggen van de toegang. Dat levert zeer wisselende reacties op van bestuurders: van vriendelijk vragen naar de weg tot aan agressie en verbaal geweld. Deze praktijkervaring van de beroepsregelaar komt van pas bij evenementen waar bijvoorbeeld afzetting van wijken en straten noodzakelijk is.

Wet- en regelgeving versus praktijk

Wat bepaalt de keuze voor het inzetten van een evenementenverkeersregelaar? Meestal wordt dit niet vanuit regelgeving bepaald, maar vanuit kosten. Volgens de geldende wet- en regelgeving kunnen evenementenorganisatoren tijdens een evenement dat overdag plaatsvindt op bijna elke voorkomende positie een zestienjarige evenementenverkeersregelaar inzetten. In hoeverre is iemand die volgens dezelfde wet- en regelgeving ongeschikt is om een auto te besturen in staat om van alle andere weggebruikers de veiligheid te borgen?

Indien een evenementenorganisatie vrijwilligers wil inzetten als evenementenverkeersregelaars, raden we aan dat de borging van de aanstelling geregeld is bij de gemeente waarin het evenementen plaatsvindt. Tevens is het belangrijk om rekening te houden met:

 • de zwaarte van de taak;
 • de werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden;
 • risico’s die bestaan voor een positie en daarbij de afweging voor de keuze van een evenementenverkeersregelaar of een beroepsverkeersregelaar.

Bekijk ook:

Artikel: De verkeersregelaars: regels en richtlijnen voor organisatoren
Advies: Mobility management
Wetten overheid: Regeling verkeersregelaars

Vragen of advies nodig bij de inzet van (evenementen)verkeersregelaars?

Neem contact met ons op of stuur een mail naar info@esi.email.

 

Meer nieuws ›