Een succesvolle doorleefsessie begeleiden doe je zo!

Een succesvolle doorleefsessie begeleiden doe je zo!

Mogelijk heb je als evenementenprofessional al eens deelgenomen aan een doorleefsessie. Maar hoe begeleid je deze en wat maakt het tot een succes? Onze collega Frank Wijmenga, tevens werkzaam bij de Nationale Politie bij de afdeling conflict- en crisisbeheersing (CCB), is HBO gediplomeerd trainer op het gebied van groepscoaching en heeft jaren ervaring in het begeleiden van doorleefsessies. Frank legt ons uit wat allemaal komt kijken bij een succesvolle doorleefsessie en hoe je zo’n sessie zelf kunt begeleiden!

Bij ESI kan je op 19 september en 3 oktober in Utrecht de tweedaagse “Train-de-trainer doorleefsessies” volgen. Deelnemers leren hoe zij een doorleefsessie voorbereiden en begeleiden. De opleiding is voor gemeenten en veiligheidsregio’s en hun partners interessant.

Startklaar crisisteam

Wanneer uit de risicoanalyse van een evenement blijkt dat bepaalde aspecten nog een groot risico vormen kan je ervoor kiezen om deze te doorleven en om als veiligheidsteam een snel geprepareerd startbeeld te krijgen bij een dreigende crisis. De essentie van een doorleefsessie is om startklaar te zijn als veiligheidsteam voor het kantelpunt naar de crisisorganisatie. Frank omschrijft het als volgt: ‘Op de eerste plaats organiseer je een doorleefsessie om een beeld te scheppen van het handelen van de organisatie en je partners.’

Frank signaleert nog een groot voordeel: doorhet volgen van de train-de-trainer word je bekwaam in het trainerschap en dit komt ten goede van de groepsdynamiek. ‘Als trainer ga je een team vormen aan de voorkant van het evenement en dit maakt het crisisteam hechter.’

Dit heb je nodig!

Het begint bij het kennen van de volledige planvorming, want als trainer moet je deze van A tot Z kennen. Daarmee bedoelt Frank niet dat je ‘bij wijze van spreken alle kilometerpaaltjes moet kennen’, maar wel de inhoud van het veiligheidsplan: wie voert welke taken uit en wanneer. Om de doorleefsessie te begeleiden zal je trainingservaring moeten hebben of opdoen en dat start al op de eerste dag van de train-de-trainer doorleefsessie.

Wist je dat? Een doorleefsessie en een table top-oefening niet hetzelfde zijn? Maar de termen wel vaak door elkaar worden gebruikt! Bij een doorleefsessie ‘doorleef’ je verschillende scenario’s alsof een incident op dat moment plaatsvindt, bij een table top spreek je alle planvorming gezamenlijk door. Met beide vormen toets je of alle operationeel betrokken partijen van zichzelf en van elkaar weten wat zij moeten doen tijdens een crisis en of dit overeenkomt en juist vermeldt staat in de planvorming.

De training

De training start door de verschillen tussen onder meer doorleefsessies en table top-oefeningen te herkennen en om te leren welke factoren je meeweegt om de juiste tool in te zetten. Flexibele GRIP-opschaling en crisis worden besproken: hoe bekwaam ben jij om te schakelen tussen diverse scenario’s die jij ontwikkelt in het landschap van crisisbeheersing? Ook leer je praktische aspecten in de voorbereiding van een doorleefsessie: ICT, het ontwerpen van scenario’s, de presentatie en de verslaglegging.

Op de tweede dag krijg je handvatten en instrumenten voor de uitvoering van de doorleefsessie. Deelnemers ontvangen een checklist met daarin alle belangrijke punten om de doorleefsessie goed voor te bereiden. Met een zelf uitgekozen evenement ga je aan de slag om een doorleefsessie te ontwerpen en vervolgens ga je deze casus in groepsverband en klassikaal bespreken.

De volgende stap is het daadwerkelijk doen. Nadat je al hebt geoefend in de klas, krijg je de kans om er een in je eigen praktijk te begeleiden onder supervisie van Frank Wijmenga (dit is optioneel). Hij kijkt met je mee bij het ontwerp en sluit als observator aan bij jouw doorleefsessie. Nadien krijg je gerichte feedback, zodat je je nog beter ontwikkelt als trainer en begeleider van doorleefsessies. Zo ben je helemaal klaar voor deze mooie taak!

 

Meer nieuws ›