CrowdProfessionals Academy vergroot operationele kennis en vaardigheden

CrowdProfessionals Academy vergroot operationele kennis en vaardigheden

De CrowdProfessionals Academy is de opleidingstak van ons zusterbedrijf CrowdProfessionals (CP). We spraken Frank Wijnveld (directeur CP) over de Academy en nemen een kijkje in het aanbod.

Het bedrijf CrowdProfessionals verricht risicoanalyses, schrijft plannen en optimaliseert de organisatie van veiligheid en crowd management tijdens evenementen. Maar het bedrijf is tegenwoordig ook in veel andere branches actief. Denk dan aan universiteiten en hogescholen, musea, bibliotheken, hotels, stadions en andere sportlocaties. Een plan kan op papier perfect zijn, maar succes of falen hangt ook af van de kwaliteit van uitvoering.

Praktijkgerichte trainingen en workshops

De CrowdProfessionals Academy is opgericht met het doel om operationele kennis van crowd management, veiligheid en gastheerschap middels doelgerichte trainingen en workshops aan te bieden aan specifieke doelgroepen. In veel opzichten gedraagt de praktijk zich vaak anders dan in plannen staat beschreven en veel operationele facetten zijn ook niet goed in plannen te vatten. Ervaring komt met de jaren en deze ervaring delen zij graag met kader en medewerkers! Daarom worden operationeel gerichte trainingen en workshops aangeboden die verzorgd worden door trainers uit de praktijk. Op basis van hun rijke verleden in de veiligheidsbranche nemen zij deelnemers aan de hand van praktijkvoorbeelden mee in de modules en workshops.

Docent Roelf Pot: “het signaleren van afwijkend gedrag vraagt om een manier van kijken die we iedereen kunnen aanleren.”

Incompany opleidingen

Het aanbod van de Academy wordt momenteel alleen incompany aangeboden, dus op verzoek van organisaties en bedrijven en vaak binnen de eigen vertrouwde omgeving. De opleidingen zijn nuttig voor wie werkt in de evenementenbranche, maar ook voor medewerkers in andere organisaties die te maken hebben met bezoekers. Neem bijvoorbeeld de weerbaarheidstrainingen (omgaan met agressie), bewust waarnemen of de training bijzonder waarnemen voor CCTV-operators. Door mensen in hun eigen omgeving te trainen kan tijdens de training een situatie in de dagelijkse praktijk worden geplaatst en kan de trainer feitelijke tips en tricks aanreiken voor die specifieke situatie.

Divers opleidingsaanbod

De trainers van de CrowdProfessionals Academy hebben in Nederland al veel medewerkers opgeleid die een publieksfunctie bekleden. Denk dan aan medewerkers van de horeca in evenementenlocaties en theaters, front officemedewerkers van hotels, maar ook stewards van betaald voetbalclubs, beveiligers, Boa’s en CCTV-operators (cameratoezicht). Omdat de trainers zelf dagelijks in de praktijk werken, zien ze wat de actuele uitdagingen zijn en zijn ze steeds actueel.

Dat is ook de reden dat wij voor de city-/coronahosts een training gevormd hebben. De coronacrisis heeft geleid tot een andersoortige inzet van hospitality medewerkers in winkelstraten, universiteiten en gebouwen. Het aanspreken en coachen van gasten, voorbijgangers of studenten op het houden van afstand, het rechts houden of het volgen van de eenrichtingssituatie, zijn taken die nu van een hosts worden verwacht. Omdat de adviseurs van CrowdProfessionals in veel binnensteden en grote gebouwen social distancing-concepten hebben gevormd en uitgerold hebben zij veel lessen in de praktijk geleerd en die kennis gebruikt om de operationele teams te trainen. Zo komt bij CrowdProfessionals steeds de theorie bij de (actuele) praktijk!

Gastheerschap als basis

Alle trainingen van de CrowdProfessionals Academy hebben het concept ‘goed gastheerschap’ als basis. De visie hierachter is dat het gedegen voorbereiden en goed ontvangen van gasten, bezoekers en anderen ervoor zorgt dat de kans op irritatie en conflicten afneemt. In dat kader ontstond de term ‘voordenken’. Uit een gedegen analyse blijkt ook hoeveel en welke medewerkers er nodig zijn voor een goed, robuuste operatie. Dat is stap 1. Het aanvullend trainen van medewerkers in de praktijk is stap 2 waarbij bestaande vaardigheden benoemd en verbeterd worden en nieuwe aangeleerd worden. Door periodiek terug te komen en aanvullende begeleiding te bieden worden vaardigheden verder geoptimaliseerd en volgen meer ‘automatismen’; het kaderlid of de medewerker kan nu gerekend worden door de ervaren staf. Hierdoor zal de service verder verbeteren en kansen op conflicten nemen verder af.

Afwijkend gedrag

In veel van de trainingen van de CrowdProfessionals Academy zit het aspect bijzonder waarnemen. Front officemedewerkers van hotels, baliemedewerkers van universiteiten/hogescholen, bibliotheken en andere instellingen leren “anders” te kijken naar hun werkomgeving. Hierdoor merken zij afwijkingen eerder op, worden bezoekers, gasten of anderen sneller aangesproken, zal de goedwillende bezoeker zich gastvrij ontvangen voelen terwijl de kwaadwillende persoon zal vertrekken omdat de staf blijkbaar scherp oplet! Door eerst te bepalen wat ‘normaal gedrag’ is in de specifieke omgeving waar gewerkt wordt is afwijkend gedrag beter te identificeren. Dit is een belangrijk aspect voor medewerkers die met publiek werken, maar zeker ook voor CCTV-operators.

De oorsprong van de CrowdProfessionals Academy ligt in crowd management op evenementen, veiligheid en beveiliging. De aspecten van crowd management en ontruiming worden bij voorkeur op evenemententerreinen aangeleerd, omdat daar live-voorbeelden kunnen worden getoond en deelnemers direct actief kunnen meedenken in oplossingsrichtingen. De combinatie met een ochtend theorie gevolgd door een middag praktijk is onbetaalbaar en de bijzondere omgeving zorgt ervoor dat de nieuwe kennis iedere deelnemer zeker bijblijft!

Bekijk hier het aanbod van de CrowdProfessionals Academy

Meer nieuws ›