Training city hosts 1,5 metersamenleving

De coronacrisis heeft geleid tot een andersoortige inzet van hospitality medewerkers in winkelstraten en gebouwen. Het aanspreken en coachen van voorbijgangers op het houden van afstand, het rechts houden of het volgen van de eenrichtingssituatie, zijn taken die nu van city hosts worden verwacht. Dit vereist ook een andersoortige opstelling en communicatieve vaardigheden. Omdat wij in veel steden en binnen grote gebouwen de social distancing-concepten hebben gevormd en operationeel hebben uitgerold hebben wij veel lessen in de praktijk geleerd en veel teams getraind.

Door groepen hosts gezamenlijk op te leiden kunnen wij een meer uniforme werkwijze bevorderen. De hosts zullen zich zekerder voelen en beter samenwerken. Tevens kunnen wij lokale regels, bijzonderheden en uitgangspunten verwerken in de training. Hierdoor komen de hosts nóg beter voorbereid op straat.

  • Doelgroep: City Host welke worden ingezet om binnen stadscentra de publieksstromen in goede banen te leiden met betrekking tot de 1,5 metersamenleving
  • Duur: 1 dagdeel
  • Locatie: Incompany
  • Aantal deelnemers: minimaal 8, maximaal 12
  • Prijs: €125,- per persoon. Indien de training specifiek gemaakt moet worden voor uw gemeente/binnenstad, komt hier eenmalig een bedrag van € 300,- bij. Genoemde bedragen zijn ex. btw.
  • Begeleiding: Roelf Pot (ESI/CrowdProfessionals)

Ben je van plan om je in te schrijven voor deze training en heb je vragen op het gebied van faciliteiten voor toegankelijkheid, dan kan je mailen naar info@esi.email.

Hosts worden momenteel veelvuldig ingezet om binnen stadscentra de publieksstromen in goede banen te leiden. Veelal zijn dit vrijwilligers of mensen die normaal gesproken niet in deze rol actief zijn. Het bieden van handvatten en meer achtergrond voor hun taken biedt hen de mogelijkheid om beter te begrijpen wat het belang van hun functie en inzet is. Daarnaast begrijpen zij dan het groter geheel ook beter.

Onze Training voor Hosts biedt de operationeel in te zetten hosts in stadscentra dan ook inzicht in vaardigheden om publiek op juiste wijze aan te spreken en meer begrip van de basisbeginselen van het crowd management in de 1,5 metersamenleving. Waarom moeten mensen rechtshouden? of Waarom geldt in dit gebied eenrichtingsverkeer? en Wat betekent 1,5 meter afstand houden in relatie tot doorstroming? Dit zijn onderwerpen op het gebied van crowd management die aan de orde komen. Daarnaast bieden wij inzicht in gedrag van publiek en bieden wij handreikingen voor het omgaan met de soms oplopende weerstand van publiek.

Roelf Pot

Roelf is een voormalig politiemedewerker, die gedurende 19 jaar zowel in “blauw” als bij de recherche in diverse functies gewerkt heeft. Na zijn politiecarrière werkte hij nog een aantal jaren als Rijksinspecteur Informatieveiligheid. Naast zijn overheidswerk was Roelf vanaf 2000 actief als veiligheidsverantwoordelijke voor tal van evenementen. Roelf is gediplomeerd Security Profiler, Crisismanager en bevoegd docent voor het Beroeps- en Volwassenenonderwijs.