Training weerbaarheid

Één op de 4 horecamedewerkers krijgt te maken met geweld of agressie van gasten (Koninklijke Horeca Nederland). Dit geldt ook voor andere beroepen waarin men met klanten/gasten/bezoekers te maken heeft. Agressie op de werkvloer kan, los van het incident zelf, verdergaande gevolgen hebben. Werknemers voelen zich minder veilig op de werkvloer waardoor hun werk eronder gaat leiden. Daarnaast kan PTSS een gevolg zijn van agressie op de werkvloer. Soms zo erg dat de werknemer niet meer in staat is tot werken (FNV). Zoals een nachtportier van een hotel die dusdanig mishandeld is door een hotelgast dat hij niet meer terug wilde keren naar het werk en zijn baan heeft opgezegd.

Vergroot de weerbaarheid van uw medewerkers 

In deze training leren uw medewerkers:

  • Hoe zij agressie en geweld vroegtijdig onderkennen
  • Reageren op ongewenste situaties
  • Omgaan met lastige situaties

Hoe onderkent u sneller dreigende of afwijkende situaties en weet u welke handeling u toepast?

Met bewust waarnemen krijgt u meer inzicht en overzicht over uw omgeving. Dit is belangrijk om vooruit te denken en op tijd te handelen (anticiperen). Tijdens deze training krijgen deelnemers meer inzicht in het ontstaan van agressie, leren wij deelnemers een methode aan om hiermee om te gaan en moedigen we deelnemers aan om zelf een persoonlijke aanpak te ontwikkelen. Hierdoor maken deelnemers stappen in hun ontwikkeling en voelen zich zekerder in hun optreden. Wij stimuleren de gezamenlijke aanpak waardoor de veiligheid verbetert.

Interactieve training

De training verzorgt CrowdProfessionals op maat voor uw organisatie. Iedere medewerker reageert anders en heeft een andere beleving van conflicten en agressie. Onze aanpak biedt ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en naast de theorie gaan wij ook praktisch aan de slag met inzet van de kennis en ervaring van onze trainers. Gedurende de training vergroten we de inzichten en persoonlijke vaardigheden van uw medewerkers.

  • Doelgroep: Deze training is toegankelijk voor iedere sector waarin werknemers geconfronteerd worden met agressie op de werkvloer. Denk hierbij aan publieksmedewerkers, front office medewerkers en baliepersoneel.
  • Duur: 2 dagdelen
  • Locatie: Incompany
  • Aantal deelnemers: minimaal 8, maximaal 15
  • Prijs: € 175,- per persoon excl. btw
  • Begeleiding: Roelf Pot (ESI/CrowdProfessionals)

Ben je van plan om je in te schrijven voor deze training en heb je vragen op het gebied van faciliteiten voor toegankelijkheid, dan kan je mailen naar info@esi.email.

In deze training leren de deelnemers afwijkend gedrag in de vorm van dreiging of agressie tijdig onderkennen en leren zij hoe ze hiermee omgaan. Medewerkers zijn na deze training opmerkzamer en bewuster van hun omgeving. Zij weten hoe zij kunnen inspelen op lastige situaties. Dit doen wij door middel van een protocol. Met dit protocol versterken we samenwerking, gaan medewerkers bewuster handelen en neemt veiligheid toe. Bij de samenstelling van het trainingsprogramma houden we nadrukkelijk rekening met uw beleid, doelstellingen, bedrijfsfilosofie én de specifieke (locatie/bedrijf)risico’s. Naast de algemene basiskennis, inzichten en vaardigheden verwerken wij deze bedrijfsspecifieke zaken in onze training. 

Roelf Pot

Roelf is een voormalig politiemedewerker, die gedurende 19 jaar zowel in “blauw” als bij de recherche in diverse functies gewerkt heeft. Na zijn politiecarrière werkte hij nog een aantal jaren als Rijksinspecteur Informatieveiligheid. Naast zijn overheidswerk was Roelf vanaf 2000 actief als veiligheidsverantwoordelijke voor tal van evenementen. Roelf is gediplomeerd Security Profiler, Crisismanager en bevoegd docent voor het Beroeps- en Volwassenenonderwijs.