Crowd management aan de kust van Den Haag

Crowd management aan de kust van Den Haag

Crowd management is tegenwoordig dagelijkse business in het kustgebied van Den Haag. Wij interviewden operationeel coördinator crowd management Barry van den Berg over de werkwijze, waarbij we spraken over het belang van nauwe samenwerking, anticipatie op druktepieken, het toepassen van kleurcodes en het bieden van alternatieven aan bezoekers bij te grote drukte.

Crowd management in het populaire kustgebied Den Haag wordt opgedeeld in twee samenwerkende takken. Operationeel coördinator crowd control én crowd control manager. Het beheersen van drukte is daarmee opgedeeld in een operationele en tactische tak.

Barry van den Berg, operationeel coördinator crowd management, vormt samen met een team met twee collega’s de ‘oren en ogen’ die drukte monitoren in Den Haag. Hij heeft 21 jaar ervaring bij de politie in Den Haag en kent de stad en haar inwoners dus goed. De functie van Barry is vrij nieuw voor de gemeente: ‘Wij zijn de oren en ogen om de tactische kant te adviseren, zij maken de besluiten’.

Een zomerse werkdag

Neem een warme dag op Scheveningen, het is 30 graden. De dag van een operationeel coördinator crowd management begint ’s ochtends vroeg vanuit huis. Thuis wordt er contact gelegd met de betrokken partners. Denk aan verkeersregelaars, het openbaar vervoer, city hosts en fiets- en parkeercoaches. Is de verwachting is dat het verkeer richting Scheveningen vast loopt, dan verplaatst de kustcoördinator zich met de fiets naar het kantoor. Onderweg bekijkt hij al hoe de instroom richting de kust verloopt. Op locatie gaat hij langs bij verschillende betrokkenen, om contacten te leggen en na te lopen of eerder gemaakte afspraken worden nagekomen.

De drukte wordt beoordeeld met kleurcodes. De kleuren groen, geel, oranje en rood passen elk bij een verschillend en oplopend druktebeeld. Aan elke kleurcode hangt een pakket aan afspraken. Denk daarbij aan de inzet van mensen, maatregelen en middelen. De kleurcodes worden twee keer per week met een team van diverse betrokkenen, onder leiding van de tactisch coördinator crowd control, voorspeld. Dit gebeurt op basis van de weersverwachting, actualiteiten en evenementen. Code rood zijn ze tot op heden nog altijd voor geweest in Den Haag: ‘we staan zo sterk met onze partners dat we deze nooit hoeven te gebruiken’.

Bijsturen

Het kan voorkomen dat de situatie verandert van groen naar geel of oranje. Barry neemt dan contact op met de tactisch coördinator en deelt hij zijn bevindingen. De waarnemingen worden gevoed door data uit bijvoorbeeld parkeer-apps en het contact met alle betrokken stakeholders uit het gebied. Maatregelen die met snel oplopende drukte kunnen worden ingezet zijn bijvoorbeeld een nieuwsbericht op de radio of communiceren via informatiezuilen. De boodschap blijft dan dat bezoekers vriendelijk welkom worden geheten, maar biedt hen ook een duidelijk alternatief om te recreëren of parkeren waar het minder druk is.

In de nazomer is het enkel nog druk in de weekenden, maar ook buiten de warme vakantie-, weekend- en feestdagen zijn de kleurcodes nog actief.  Ze worden gebruikt op andere drukke dagen, bijvoorbeeld tijdens evenementen zoals de Red Bull Knock Out, een race met motoren op het strand. ‘Horeca en evenementen blijven altijd mensen trekken naar Scheveningen’.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Communicatie

‘Door de overleggen die we in de voorbereiding voeren merk je dat je elkaar makkelijker vindt. Het warme contact is erg belangrijk, want op een zomerse dag moet je 12 uur lang mensen enthousiast aan het werk houden.’ Mensen blijven ‘s zomers langer hangen in het kustgebied. ‘Het openbaar vervoer moet je ook meenemen in dit contact als de uitstroom later op gang komt. Zullen ze de hoeveelheid strandgasten op aan het eind van de dag kunnen vervoeren met het beschikbare materieel?’

Barry’s politieachtergrond maakt dat de politie als partner in het druktevraagstuk op een laagdrempelig manier te benaderen is. ‘Natuurlijk zijn er wel eens incidenten, maar in de voorfase kunnen we veel problemen tackelen. Dankzij mijn achtergrond merk ik wanneer er een verandering in de samenstelling of de gemoedstoestand van het publiek plaatsvindt, waardoor ik deze bevindingen ook sneller kan wegzetten bij de politie. Je ziet bij de instroom bijvoorbeeld al of bezoekers dagjesmensen zijn of niet. Dat maakt het heel interessant en dat ik er met mijn werkervaring makkelijk op kan anticiperen. Deze rol is voor de gemeente ook nieuw en ik denk dat we er veel uit zullen gaan halen als het gaat om gedrag van doelgroepen en maatregelen die we moeten treffen.’

Blijf vooruitdenken

De situatie in Den Haag is niet uitzonderlijk. Andere gemeente kennen ook drukke dagen aan de kust, in natuurgebieden, stadsparken of bij toeristische hotspots. Zo beschreef ESI al eerder de lessons learned druktebeheersing voor toeristische hotspots, met praktische tips voor gemeenten in 2020 en 2022. Barry hoopt meer van de aanpak in druktebeheersing van andere gemeenten te leren. ‘Kustgebieden moeten bij elkaar in de keuken kijken, want volgens mij kunnen we nog veel van elkaar leren.’ Zijn tip aan andere gemeenten draait om voordenken: ‘Blijf vooral vooruitdenken over wat er mogelijk kan plaatsvinden. Flexibiliteit is daarbij erg belangrijk om op- en af te kunnen schalen wanneer dat nodig is.’ Ook benadrukt hij het samenwerken met diverse partijen: ‘Het is belangrijk om met elkaar op te trekken, want je kan het niet alleen.’ 

Meer nieuws ›