De gezondheid van bezoekers dient altijd gewaarborgd te zjin

Gezondheid

Het bezoeken van een evenement hoort niet samen te gaan met aantasting van de publieke gezondheid. Bij de organisatie van ieder publieksevenement is het nadenken over gezondheid dan ook een terugkerend element. Dit laat onverlet dat overal waar groepen mensen samenkomen, bepaalde gezondheidsrisico’s kunnen opspelen.

Een evenement dat streeft naar kwaliteit zorgt goed voor zijn gasten. Het gaat dan allereerst voldoende, goede en schone basisbenodigdheden zoals drinkwater, voedsel en toiletten. Daarnaast hoort ook de inzet van medische en eerstehulpverleners te zijn afgestemd op de zorgbehoefte van het publiek. Goede zorg is geen sluitpost.

Evenementen kennen soms verhoogde gezondheidsrisico’s, vooral rond alcohol en drugsgebruik. En hoewel evenementen bij uitstek een plek kunnen zijn om ongeremd te feesten, is ook een gevoel van verantwoordelijkheid van de organisatie voor de bezoeker op zijn plaats. De toegenomen kennis over de schadelijkheid van alcohol en drugs verplicht ons om bewust met deze risico’s om te gaan.

De zorg voor gezondheid op evenementen vraagt om:

  1. Inzet van voldoende opgeleide en ervaren medewerkers
  2. Specialistische inzet bij meer complexe gezondheidsverstoringen
  3. Registratie en analyse van zorgcontacten voor een beter zorgaanbod
  4. Het betrekken van gezondheidsrisico’s in de analyse van publieksgedragingen
  5. Samenwerking tussen alle betrokken diensten op het gebied van gezondheid en veiligheid

In contact met ESI

Heb je vragen of wil je meer informatie?

Je kunt bellen naar ESI op 085 - 401 8122. Wil je dat een adviseur van ESI contact met je opneemt? Laat dan hieronder jouw gegevens achter.