Uitvoering crowd management

Alle crowd management-maatregelen die vooraf zijn gepland, moeten in de praktijk effectief worden uitgevoerd. De aansturing van het crowd management is een multidisciplinaire aangelegenheid, die vraagt om continue monitoring en veerkrachtige respons op ontwikkelingen. Hierbij moeten de organisatie van het evenement en de overheidsdiensten goed met elkaar kunnen samenwerken.

Tijdens het evenement kunt u rekenen op de ervaring van de adviseurs van ESI. Zij kunnen het coördinatieteam helpen om ontwikkelingen op en rond het evenement te duiden en de juiste keuzes te maken in het crowd management. ESI kent zowel de kant van de organisator als die van de overheid, en kan daardoor ook de nodige bruggen slaan tussen alle betrokken partijen.

Meer weten?

Neem contact op

Terug naar Crowd Management