Crowd Management

De veiligheid van het publiek staat bij evenementen centraal. Crowd management gaat over de zorg voor het veilig verzamelen en verplaatsen van publieksstromen. De kernelementen van crowd management zijn publieksdichtheid en doorstroming. Crowd management richt zich op normale omstandigheden en noodsituaties.

Als organisator moet u de aanpak van crowd management op uw evenement kunnen bepalen. Kijkt u vanuit de gemeente of een adviserende dienst naar evenementen, dan moet u de voorgestelde aanpak kunnen beoordelen. Met de nodige vakkennis vanuit verschillende disciplines bepaalt u samen welke aanpak de juiste is.

Kunt u hulp gebruiken bij het crowd management op uw evenement? De adviseurs van ESI staan voor u klaar. Op deze pagina vindt u meer informatie over onze dienstverlening op het gebied van crowd management.

Crowd management in vijf stappen (video)