Kader Evenementenveiligheid Veiligheidregio Haaglanden

Binnen de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) hebben gemeenten en adviserende diensten onderlinge afspraken gemaakt over de manier van werken op het gebied van vergunningverlening en advisering bij evenementen. Dit is geborgd in een nieuw Kader Evenementenveiligheid, dat recent is goedgekeurd in de Veiligheidsdirectie.

Het vernieuwde kader is gebaseerd op de landelijke Handreiking Evenementenveiligheid (IFV/Ministerie van Veiligheid en Justitie, 2011/2012) en is afgestemd op het Kader Evenementenveiligheid Veiligheidsregio Hollands Midden (2012). Binnen de Eenheid Den Haag worden zodoende de werkwijzen zoveel mogelijk op elkaar afgestemd, wat bijdraagt aan de goede onderlinge samenwerking tussen de veiligheidspartners.

Lees hier de beide documenten: kader_evenementenveiligheid_vrh en bijlagen_deel_2_kader_evenementenveiligheid

Meer nieuws ›