Lancering routekaart toegankelijke evenementen

Lancering routekaart toegankelijke evenementen

Om mensen met een beperking gelijkwaardig deel te laten nemen aan evenementen, heeft het Themanetwerk Festivals en Evenementen van de Coalitie voor Inclusie in co-creatie met festivalorganisatoren, brancheverenigingen, gemeenten, kennisinstituten, belangenorganisaties en (ervarings)deskundigen met een verschillend type beperking de routekaart voor toegankelijke evenementen ontwikkeld. Dit kennisinstrument is bedoeld als leidraad om evenementen beter toegankelijk te maken. Op 14 januari 2021 is de routekaart gelanceerd en gepresenteerd aan de festivalbranche bij Eurosonic Noorderslag

De routekaart

Zodra er weer evenementen georganiseerd kunnen worden, kan de routekaart door zowel grote als kleine evenementenorganisatoren gebruikt worden. De routekaart is online te vinden en is primair gericht aan organisatoren. Op de website staan daarnaast ook tips gericht aan gemeenten en bezoekers met een beperking.

De routekaart kun je downloaden via: https://coalitievoorinclusie.nl/festivals-voor-iedereen/  

VN-verdrag Handicap

Met de adviezen uit dit instrument kan de toegankelijkheid meebewegen met de signatuur van een evenement. De adviezen gaan over bezoekers die een lichamelijke-, zintuiglijke-, mentale- en/of verstandelijke beperking hebben en/of mensen met een chronische ziekte. Het Themanetwerk Festivals en Evenementen komt met dit initiatief tegemoet aan de implementatie van het VN-verdrag Handicap.

Het Themanetwerk

De Coalitie voor Inclusie, een netwerkorganisatie die werkt aan een inclusieve samenleving, is in het voorjaar van 2019 gestart met het vrijwillig initiatief van het Themanetwerk Festivals en Evenementen. Het Event Safety Institute is aangesloten bij dit initiatief om inclusiviteit en veiligheid op een duurzame wijze aan elkaar te verbinden. ESI deelt haar ervaringen in het Themanetwerk en gebruikt de kennis en inzichten uit het netwerk in haar advies en opleidingen. Ook onze adviseur Kennly Vink is sinds de start van het initiatief lid van het kernteam. In het kernteam van dit themanetwerk zitten (ervarings)deskundigen die samen met festivalorganisatoren, brancheverenigingen, gemeenten, kennisinstituten en belangenorganisaties, streven naar een voor iedereen toegankelijk festivallandschap.

 

 

Meer nieuws ›