Webinar als aanjager voor uniforme benadering van samenkomsten binnen de 1,5 metersamenleving

Webinar als aanjager voor uniforme benadering van samenkomsten binnen de 1,5 metersamenleving

Eenieder die vanuit een bepaalde private of publieke verantwoordelijkheid betrokken is bij samenkomsten in coronatijd moet kunnen begrijpen welke risico’s een rol spelen en hoe er kan worden omgegaan met mensenmenigten. Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (ZHZ) zag de behoefte aan meer informatie bij haar medewerkers en nam contact op met ESI. Dit contact heeft geleid tot een uniek webinar waarin door ESI een uitgebreide toelichting is gegeven om te komen tot een effectieve aanpak. ESI is bij uitstek in staat om op basis van de meest recente theorie, de regels uit de geldende COVID-19 noodverordeningen en de praktijk een dergelijk webinar vorm te geven en uit te voeren. In het bijzonder gaat daarbij de aandacht uit naar het werken met de door ESI opgestelde richtlijnen voor ruimtegebruik in de 1,5 metersamenleving.

In Zuid-Holland Zuid kregen alle gemeenten en adviserende diensten kans om mee te doen in vier subregionaal georganiseerde online sessies. Na deze sessies bleek uit de feedback van cursisten dat dit webinar een goed middel is om in korte tijd (slechts anderhalf uur) veel handvatten aangereikt te krijgen voor het omgaan met menigten in coronatijd. Wij spraken hierover de aanjager van het webinar, evenementencoördinator Guus Reening van Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

‘’Ik wilde kort en zakelijk de behandelaanpak binnen de regels van de COVID-19 aanpak delen met de partijen binnen de veiligheidsregio. ESI ken ik als de juiste organisatie om dit op een snelle en duidelijke manier te kunnen organiseren. Uiteraard vanwege de coronamaatregelen mondde dat uit in een online meeting. Mijn ervaring is dat de medewerkers van ESI een groep goed op afstand kunnen boeien, een Teams-vergadering is dan zeker in deze tijd het juiste middel.’’

Maatwerk

Regionale webinars bieden de mogelijkheid om in te gaan op de regionale werkwijze en de vraagstukken die nu leven in de regio. Reening: ‘’Wat belangrijk is, is dat ik ook persoonlijke inbreng heb. Onze eigen werkwijze zit ook in dit webinar omdat de docenten van ESI mij daarvoor voldoende ruimte in hebben gegeven. Het is zeker in deze tijd belangrijk om up to date te blijven. ESI en CP doen dat goed. Als er een nieuwe noodverordening is, staat direct de volgende dag een dia in het webinar hierover. Die scherpte moet je blijven houden!’’

Digitalisering

Uitstellen van de webinars naar fysieke bijeenkomsten is momenteel helaas in veel gevallen geen optie. Tegelijkertijd zijn de kennis en inzichten juist nu nodig en dus is digitaal onderwijs een logische keuze. Reening: ‘’Je raakt snel gewend aan online lessen. In het verleden was er bijvoorbeeld een cursus van vijf dagen. Dan was er vijf keer reistijd, vijf keer pauzes, er ging tijd voorbij aan samenzijn. Door digitaal onderwijs is de deelnemer minder tijd kwijt en kan men meer met de stof bezig zijn.’’

Samenwerken

Net als bij fysieke opleidingen, is ook in deze webinars het samen met de partners kennis opdoen één van de belangrijkste winstpunten. Reening hierover: ‘’Het gemêleerde gezelschap van hulpdiensten, ambtenaren en andere stakeholders maakt het zeer interessant voor ons om dit webinar bij te wonen. Daarbij is de werkwijze van een politieagent niet altijd bekend bij de vergunningverlener van de gemeente. Met één druk op de knop kan in dit webinar bijvoorbeeld iemand van de politie aan het woord zijn, waardoor een heel nieuw gesprek ontstaat. Zo maak je het sterk, ook in de verbinding tussen de verschillende betrokkenen.

Dit voordenken over mensenmenigten tijdens de coronapandemie moeten we zeker blijven doen en vooral ook samen blijven doen. Iedereen heeft een andere functie met andere belangen, maar daarnaast bestaat, mede door dit webinar, ook begrip voor de andere partij.’’

Eenheid

Op dezelfde manier met dezelfde situaties omgaan, dat was de belangrijkste reden voor Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid om regiobreed al snel eenduidige normen te gaan gebruiken. De webinars helpen om deze normen te leren toepassen. ‘’De praktijkvoorbeelden en de tips en trucs uit het webinar zijn erg handig en toepasbaar. Dat moet ook, iedereen moet over hetzelfde praten. Het stappenplan van de Handreiking Evenementenveiligheid (HEV) gebruiken we bijvoorbeeld allemaal bij de aanpak van de evenementen, dit komt ook terug in dit webinar van ESI. Op deze manier sluit dit webinar zeer goed aan op de praktijk van onze veiligheidsregio. Maar ook voor andere veiligheidsregio’s zal dit webinar meerwaarde hebben.’’

Vervolg en toekomst

De richtlijnen voor ruimtegebruik in coronatijd van ESI zijn inmiddels in alle veiligheidsregio’s onder de aandacht gekomen en worden al veelvuldig gebruikt.

Reening hoopt dat de nu ingeslagen weg bijdraagt aan meer eenduidigheid in de aanpak van evenementen en andere samenkomsten in deze tijd en in de toekomst. ‘’Samen met oa ESI willen we nog verder onderzoeken hoe we dit nog verder kunnen uitbouwen. Hoe kunnen we daarbij in het land nog meer eenheid krijgen? Dat helpt alle partijen die betrokken zijn bij het organiseren en uitvoeren van evenementen of het nu de organisator is, de gemeente ambtenaar, de hulpdiensten, toezichthouders of de deelnemers, bezoekers aan een evenement.‘’

Duidelijke aanpak en behandeling van evenementen werkt en helpt echt!! Daarmee creëren wij veilige evenementen waar bezoekers, deelnemers, bewoners met een gerust hart naar toe kunnen gaan. Laten wij hopen dat wij snel weer terug kunnen naar voor de coronatijd. Iedereen is daaraan toe, jong en oud. Maar wel gestructureerd en met de juiste aanpak. Niet alles kan tegelijk.

De webinar is nu open voor inschrijving op 8 december en op 14 januari. Ook kunnen wij op maat een incompany verzorgen van de webinar ‘Managen van drukke plaatsen binnen de 1,5 meternorm’. Heb je een vraag of wil je meer informatie? Neem gerust contact op of bel naar 085 401 81 22.

Meer nieuws ›