Managen van drukke plaatsen binnen de 1,5 meternorm

08 dec 2020 / 09:00 - 10:30 uur

In dit webinar via Microsoft Teams krijg je verdiepende kennis en inzichten aangereikt over crowd management binnen publiekslocaties en in de openbare ruimte binnen de 1,5 metersamenleving.

Wanneer je verantwoordelijk bent voor de veiligheid van bezoekers op publiek toegankelijke locaties tijdens de coronapandemie, moet je in staat zijn om op een juiste wijze te anticiperen op de huidige situatie en de nieuwe regels die daarbij gelden. De regels die door het kabinet worden bepaald en in regionale noodverordeningen zijn bekrachtigd, hebben een grote impact op het omgaan met drukke plaatsen. Met name de anderhalve meter afstandsregel geeft grote uitdagingen in het reguleren van de publieksstromen in winkelstraten, pretparken, markten, kermissen, onderwijsinstellingen en andere drukbezochte locaties.

Eenieder die vanuit een private rol of een publieke verantwoordelijkheid betrokken is bij deze crisis moet kunnen begrijpen welke risico’s een rol spelen en hoe er kan worden omgegaan met mensenmenigten tijdens de coronapandemie. ESI biedt een uniek webinar waarin op basis van de meest recente theorie en praktijk een uitgebreide toelichting wordt gegeven op een effectieve aanpak. In het bijzonder gaat de aandacht uit naar het werken met de door ESI opgestelde basisnormen voor ruimtegebruik in de 1,5 metersamenleving.

Na afronding van dit webinar kan de deelnemer:

 • aangeven volgens welke stappen een passende aanpak voor bezoekersstromen in de 1.5 metersamenleving gestalte kan krijgen;
 • herkennen welke factoren meespelen bij het bepalen van de publiekscapaciteit van een locatie of gebied en zelf relatief eenvoudige capaciteitsberekeningen maken;
 • benoemen welke typen maatregelen kunnen worden genomen om bezoekersgedrag te beïnvloeden;
 • op basis van een goede onderbouwing een aanpak bepalen en/of beoordelen.
 • Interessant voor: locatieverantwoordelijken van publiek toegankelijke locaties zoals winkelcentra, musea, onderwijsinstellingen en evenementen; medewerkers vergunningverlening, OOV, evenementencoördinatoren en toezichthouders van gemeenten (en omgevingsdiensten), adviseurs van politie, brandweer, GHOR en multidisciplinaire adviseurs veiligheidsregio’s.
 • Omschrijving: webinar over het managen van drukke plaatsen met een uitgebreide toelichting op de door ESI opgestelde basisnormen ruimtegebruik in de 1,5 metersamenleving
 • Inhoud: Webinar, document basisnormen 1,5 metersamenleving (de presentatie wordt nagezonden)
 • Duur: 1,5 uur
 • Planning: dinsdag 8 december 2020, van 10:00 uur tot 11:30 uur
 • Online platform: MS Teams (link volgt na inschrijving)
 • Aantal deelnemers: maximaal 15 per webinar (bij grotere groepen kan het webinar meerdere keren worden aangeboden)
 • Prijs open inschrijving: € 125,00 exclusief BTW p.p.
 • Prijs incompany: € 450,00 exclusief BTW per groep. Bij maatwerk gelden extra kosten.
 • Begeleiding: ESI

Tijdens dit webinar behandelen we de volgende onderwerpen: 

1. Corona en Crowd management

  • Capaciteit
  • Instroom, Circulatie, Uitstroom
  • Placeren
  • Wachtrijen
  • Capaciteit berekening toepassen

2. Communicatie

3. Hygiëne (Gezondheidsplan)

4. Stappenplan Evenementenproces

 • Verantwoordelijkheden
 • Advisering

5. Toezicht en Handhaving

Frank Wijnveld

Frank heeft jarenlange ervaring in diverse functies bij de politie. Daarnaast is hij tien jaar lang verantwoordelijk geweest voor de totale stadionexploitatie en het gehele veiligheidsmanagement van het Philips stadion. Hij heeft veel ervaring in de opzet en aansturing van grootschalige evenementen (waaronder stadionconcerten), werd onderdeel van een groot internationaal netwerk en ontwikkelde samen met toonaangevende bedrijven diverse innovaties op het gebied van veiligheid en crowd management.

Harold Salomons

Harold Salomons is in totaal 18 jaar werkzaam geweest bij de Eenheid Amsterdam van de Nationale Politie. Hij heeft daar vele functies vervult waarvan de laatste jaren als Operationeel Specialist bij het Bureau Regionale Crisis- en Calamiteitenbeheersing. Hij bezit meer dan 14 jaar ervaring met grootschalige evenementen en SGBO’s, met name vanuit de nevenfunctie van Commandant Crowd management en Crowd control. Harold heeft met goed gevolg de politie gerelateerde opleidingen op Operationeel, Tactisch en Strategisch niveau doorlopen.

‹ Terug naar workshops & opleidingen Managen van drukke plaatsen binnen de 1,5 meternorm

Inschrijven

€ 125,00 Excl. BTW

Als u geen bevestiging ontvangt stuur dan
een mail naar info@esi.email.