Event Safety Update | Maart 2016

Event Safety Update | Maart 2016

Het Event Safety Institute brengt iedere maand een nieuwsbrief uit: de Event Safety Update. Met deze update krijgt u direct toegang tot het meest relevante nieuws en interessante artikelen.

De Event Safety Update van maart 2016 bevat de volgende onderwerpen:

Inspecties komen met stevige conclusies
De inspecties IV&J en IGZ concluderen dat de vergunningverlening in veel gemeenten nog niet in orde is. Zo ontbreekt het o.a. aan een concreet beleid en bevat het behandelproces nog vaak onvolkomenheden.  Lees verder

Opleiding: Regie op het evenementenproces
Deze driedaagse opleiding voor gemeenten biedt vernieuwende inzichten en concrete handvatten bij het uitvoeren van de vergunningverlening als veiligheidskritisch proces. Lees verder

Opnieuw moet het beter, maar hoe?
Een blog van ESI adviseur Syan Schaap over ontwikkelstappen die gemeenten kunnen maken op basis van de conclusies en aanbevelingen het nieuwe inspectierapport. Lees verder

Leidraad Alcohol en drugs bij evenementen
Deze nieuwe landelijke richtlijn vanuit het Trimbos-instituut biedt houvast bij het vormgeven van beleid en aanpak rond alcohol en drugs op evenementen. Lees verder

Opleiding: Event mobility management
Vanaf dit najaar biedt ESI als eerste een gerichte tweedaagse opleiding over het analyseren, plannen en sturing geven aan het verkeer en vervoer rond evenementen. Interessant voor event professionals, gemeenten en politie. Lees verder

Lees de volledige Event Safety Update hier:  ESU maart 2016.

Safety Update

Meer nieuws ›